Färgglada radhus med balkonger
Håkan Larsson, chefsekonom på Villaägarna

Analys: Småhuspriserna stabila medan bostadsrätterna faller

Småhuspriserna har hittills inte påverkats särskilt mycket av coronakrisen visar siffror från Booli Pro*. Om regeringen vidtar rätt åtgärder så att den ekonomiska sättningen inte blir allt för djup, kan effekterna på bostadsmarknaden bli måttliga.

Småhuspriserna har fram till vecka 16 påverkats mycket lite av coronakrisen. I mellersta Sverige har de till och med ökat med 2,4 procent under den senaste månaden och i Stormalmö med 1,4 procent. I Stockholm har priserna backat med 0,5 procent och i Storgöteborg 0,4 procent. 

Huspriser vecka 16

Att priserna påverkats så lite kan bero på att regeringen inte valt att stänga ner landet. De har istället valt att lita på människors omdöme. Om det är klokt utifrån ett folkhälsoperspektiv får framtiden utvisa, men utifrån ett bostadsperspektiv är det positivt eftersom människor ännu kan gå på visningar och försäljningar kan genomföras.

Priserna på bostadsrätter faller

Medan priserna på småhus är stabila, har priserna på bostadsrätter påverkats desto mer. I Storstockholm har priserna fallet med 1,0 procent under den senaste månaden och i Storgöteborg med 0,9 procent. Som mest har priserna fallit i Norra Sverige med 2,5 procent.

Att priserna faller mer på flerbostadssidan är inte så underligt. Det råder stor obalans på byggmarknaden. Utbudet av bostadsrättslägenheter är stort, medan småhusproduktionen är låg. I grafen nedan kan du se småhusproduktionen som andel av den totala produktionen från år 2000 och framåt. Under det sista kvartalet 2019 låg småhusproduktionen på historiskt låga 16,5 procent.

Eftersom 60 till 70 procent vill bo i småhus, leder den låga produktionstakten av småhus till obalans mellan utbud och efterfrågan. Denna obalans visade sig senhösten 2017 då överutbudet av dyra bostadsrätter i framförallt Stockholm ledde till ett prisfall. Vi ser samma tendenser nu. Sättningen 2017 på flerbostadssidan spred sig sedan vidare in på den övriga bostadsmarknaden. 

Hur ska jag tänka vid en bostadsaffär?

Även om man börjar se tendenser till prisfall på flerbostadssidan, är det ännu inget som visat sig på småhussidan. Den som ligger mitt inne i en försäljningsprocess, kan därför gå vidare med försäljningen.

Ligger försäljningen däremot lite längre fram i tid, finns risk att priserna även på småhussidan påverkas. Som vi skrivit om tidigare pekar nämligen såväl historiska data, som prisförväntningar och prisutvecklingen på flerbostadssidan på att priserna kan komma att sjunka. Men det hänger förstås också ihop med hur länge coronakrisen håller i sig, hur den sprider sig i den reala ekonomin och regeringens motåtgärder.

Riksbanken har signalerat att den kommer att göra vad som krävs för att hålla nere räntorna. Statsskulden är dessutom låg, vilket ger regeringen goda förutsättningar att dämpa krisens effekter.

* Boli Pros prisindexmodell är ett index som bland annat tar hänsyn till bostädernas storlek, antal rum, månadsavgift till föreningen samt geografisk information i form av kommun- och stadsdelstillhörighet.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.