Kedjehus med buskar och träd framför
Kedjehus med buskar och träd framför

Analys: Förändras småhuspriserna av corona?

Det är många som oroar sig för hur nära och kära kommer att påverkas av coronaviruset. I förhållande till människors liv och hälsa är förstås både aktiekurser och bostadspriser sekundära. Villaägarna får dock en del frågor om hur coronaviruset kan påverka bostadsmarknaden. Vår chefekonom Håkan Larsson gör här en kort analys av det mycket snabbföränderliga läget.

Risk för global recession

Finansminister Magdalena Andersson menar att den globala tillväxten väntas minska med 0,5 procentenheter innevarande år, medan tillväxten blir 0,3 procentenheter lägre i Sverige till följd av coronautbrottet. Finansdepartementet kom fram till dessa siffror genom att titta på hur tidigare virusutbrott påverkat ekonomin. Med tanke på hur länder påverkats och aktiemarknader reagerat på detta virusutbrott, verkar det som att tjänstemännen på Finansdepartementet gjort en allt för optimistisk bedömning.

Coronasmittan fick stora delar av den kinesiska industrin att stänga ner. Visserligen har världens näst största ekonomi börjat få igång produktionen igen, men nu vänds istället blickarna till Europa. Hela Italien är försatt i karantän. Och frågan är hur världens största ekonomi USA kommer att påverkas.

Man brukar säga att börsen är framåtblickande och den har hittills reagerat mycket negativt. Under de senaste veckorna har stockholmsbörsen fallit med över 25 procent (när detta skrivs). Under måndagen den 9 mars såg vi på många håll i världen de största kursfallen sedan finanskrisen. (Nedgången förstärktes av Saudiarabiens beslut att öppna oljekranarna.)

Inga tecken på prisfall ännu – men risken ökar

I den senaste prisstatistiken över småhus från Booli Pro för vecka 10 kan man ännu inte se något som indikerar ett prisfall. Priser, utbud och annonstider ligger på helt normala nivåer för årstiden. Det skulle dock förvåna om bostadspriserna inte kommer att påverkas av coronaviruset.

Dels av praktiska skäl. Drabbas Sverige lika hårt som Italien av coronautbrottet kommer antalet besökande på visningar minska. Mer angelägna saker än husköp kommer av naturliga skäl uppta människors tankeverksamhet. Dessutom vill man kanske inte ge sig ut och träffa okända människor i onödan.

Dels av ekonomiska skäl. För dem som inte hunnit sälja av aktier och fonder, kommer fortsatt turbulens på aktiemarknaden påverka människors finansiella förmögenhet. Även detta kommer att påverka viljan och möjligheten att köpa en ny bostad.

Hur länge kan turbulensen hålla i sig?

Även under normala förhållanden brukar priserna variera under året. Under sommarmånaderna tenderar exempelvis utbudet av bostäder att minska och priserna sjunka. Det är helt naturligt, eftersom människor är på semester. Efter nedgången återhämtar sig både utbud och priser. Det är troligt att vi kommer att se en liknande utveckling i coronavirusets kölvatten.

Det finns dock en risk att coronaviruset utlöser en global recession. Den senaste högkonjunkturen har hållit i sig ovanligt länge och coronasmittan kan vara det som gör att ekonomin viker av nedåt. När hela länder ”stänger ner”, får många företag svårt att betala löpande kostnader i form av löner och räntor. Det kan utlösa förluster och konkurser. Och är det något de senaste decennierna lärt oss, så är det att nedgångar kommer plötsligt och kraftfullt. Vi är inte där ännu, mycket hänger på hur världens största ekonomi USA påverkas.

Ekonomiska störningar brukar visa sig i bostadspriserna

Sedan 1990-talet har Sverige haft fyra större sättningar: 1991, 2008, 2011 och 2017. Störst var fallet under 90-talskrisen. Småhuspriserna föll med 20 procent i landet som helhet. Nedgången höll i sig två år och det dröjde hela 7 år innan priserna var tillbaka på den ursprungliga nivån (källa SCB). Övriga sättningar har varit mindre. Under finanskrisen 2008 föll småhuspriserna med 12 procent, medan fallet under Greklandskrisen 2011 låg på 10 procent och fallet 2017 på 7 procent. I samtliga dessa sättningar återhämtade sig priset efter två år (källa Valueguard).

Även om Finansdepartementet gjort ett försök att beräkna hur BNP kommer att utvecklas, är det svårt att göra en prognos kring hur bostadspriserna kommer att påverkas. Det finns inga robusta data att luta sig mot. Osäkerheten är stor. Men sprider sig effekterna in i den reala ekonomin, finns en uppenbar risk att bostadspriserna kommer att sjunka. Det är rimligt att anta att fallet pågår så länge viruset härjar. Därefter brukar det ta ett eller ett par år innan priserna återhämtat sig. Hur djup en eventuell sättning blir är förstås svårt att sia om, men de brukar som tidigare nämnts ligga runt 10 procent.

Vi kommer att följa utvecklingen i kommande nyhetsbrev. Viktigast i detta läge är ju dock förstås allas vår hälsa. Ta hand om varandra.