Papper med grafer och stapeldiagram
Håkan Håkan Larsson, chefsekonom på Villaägarna
Svenska sedlar

Småhusägarna - en kassako för bankerna

Villaägarna har genomfört sin årliga granskning av de fyra största bolåneinstituten. Granskningen visar att svenska hushåll blev en rejäl kassako för bankerna under 2018.

Bolånen en allt större del av bankernas verksamhet 

Granskningen visar också att bolånen blir en allt viktigare del i storbankernas samlade verksamhet. 2010 utgjorde bolånens andel av bankernas totala räntenetto 14 %. 2018 hade denna andel ökat till 33 %. Riksbankschef Stefan Ingves har sagt att ”gamla svenska affärsbanker har blivit bolånebanker”. Det stämmer.

Storbankerna dominerar bolånemarknaden

Under 2018 talades det mycket om att konkurrensen ökat. Granskningen visar att det bara stämmer till viss del. De fyra storbankerna dominerar ännu och har tillsammans 76% av bolånemarknaden. De så kallade ”uppstickarna”, alltså Nordnet och Landshypotek, har tillsammans en marknadsandel på 0,25 %.

Det är bra att det etablerat sig nya aktörer, men de är ännu för små för att på allvar sätta press på de stora drakarna. Statliga SBAB har därför alltjämnt en mycket viktig roll för att sätta press på den dysfunktionella bankmarknaden.