Riksbankshuset
Papper med grafer och stapeldiagram
Håkan Håkan Larsson, chefsekonom på Villaägarna
Håkan Håkan Larsson, chefsekonom på Villaägarna

Så påverkas du när reporäntan höjs

Häromveckan gav Riksbanken besked om att styrräntan lämnas oförändrad. Eftersom den påverkar bolåneräntorna är det något du som småhusägare bör hålla koll på. Samtidigt aviserade Riksbanken att en höjning kommer att ske vid årsskiftet. Men hur troligt är det att räntan höjs och vad skulle det innebära för dig som bolånekund? Håkan Larsson, Villaägarnas chefekonom, analyserar Riksbankens senaste räntebeslut.

I en vanlig hushållsekonomi är det alltid bra att använda ett visst mått av sunt förnuft. När tiderna är goda bör man spara och amortera för att ha reserver att ta av när de magrare åren kommer. Riksbanken har under senare år fört en penningpolitik som går på tvärs med detta tänkande. i slutet av år 2011 började Riksbanken sänka räntan, vilket var helt i sin ordning eftersom ekonomin började tappa fart och inflationen låg en bit under inflationsmålet.

Därefter hände något märkligt. Trots att ekonomin vände uppåt under år 2014, fortsatte Riksbanken att sänka räntan. I början av 2015, då ekonomin gick bra, sänktes räntan till -0,25 procent, för att därefter sänkas till -0,50 procent under år 2016. Riksbanken fortsatte att hålla full gas, trots mycket goda år. Inte ens år 2017, då inflationen nådde Riksbankens mål på 2 procent, valde de att höja räntan.

Riksbanken har målat in sig i ett hörn

En sundare strategi från Riksbankens sida hade varit att inte sänka räntan till negativa nivåer, för att idag ligga på mer normala räntenivåer. I Norge ligger styrräntan exempelvis på 1,25 procent. Nackdelen med negativa räntor är att de skapar obalanser på både finans- och bostadsmarknaden, vilket Riksbanken är väl medveten om. De har själva skrivit om riskerna. En annan nackdel med den extremt låga räntan, är att kronan tappat i värde, vilket gjort alla svenskar fattigare.

Riksbanken vill därför höja styrräntan, men står inför ett dilemma. Riksbankens egna ”resursutnyttjande-indikator” minskar. BNP ligger på -0,1 procent. Inflationen ligger på 1,5 procent, vilket är under Riksbankens mål. Även inflationsförväntningarna minskar. Dessutom signalerar andra centralbanker att de ska sänka sina räntor. Att i detta läge höja den svenska styrräntan går emot allt sunt förnuft, men riksbanksledningen inser att om de inte höjer styrräntan vid årsskiftet, så kommer de inte kunna höja överhuvudtaget.

Min bedömning är att räntan mycket väl kan höjas vid årsskiftet trots vikande konjunktur. Om inflationen då ligger nära Riksbankens mål, det vill säga 2 procent, är sannolikheten hög att Riksbanken höjer reporäntan till 0 procent. Ligger inflationen däremot under dagens nivå på 1,5 procent är det mindre troligt att Riksbanken höjer räntan. Därför är det viktigt att du som bolånekund har koll på inflationen.

Hur påverkas bolåneräntan av en höjning?

Höjer Riksbanken styrräntan med 0,25 procentenheter, kommer många banker att passa på att höja sina bolåneräntor med cirka 0,10-0,15 procentenheter. Har du ett lån på 2 miljoner kronor, innebär det att månadskostnaden ökar med cirka 150 - 250 kronor. Alla banker kommer dock inte att höja. Skandiabanken var exempelvis en bank som inte höjde räntan överhuvudtaget när Riksbanken höjde räntan vid förra årsskiftet.

Var en aktiv kund

Bättre än att binda räntan, är att vara en aktiv kund. Om du har rörliga bolån och din bank höjer räntan, kan du välja att byta bank till någon som inte höjer räntan. Banksektorn tjänar upp mot 50 miljarder kronor per år brutto på bolån, så de har stora marginaler att ta av.

Jag förespråkar därför att ha kvar på rörliga bolån, men att se till att vara aktiv som kund. Vill du ändå binda, ska du se till att förhandla fram en bunden ränta som inte är högre än den rörliga boräntan.

Straffavgift om du löser lån i förtid 

Om du som bolånekund överväger att binda räntan, bör du också beakta den straffavgift som måste betalas om lånet ska lösas i förtid. Det kan hända om man exempelvis måste flytta till annan ort, skiljer sig, blir sjuk eller något annat. Har du ett lån på 2 miljoner kronor, med en ränta på 1,5 procent, som du måste lösa ut ett år i förtid, kommer det att kosta ungefär 20 000 kronor att lösa ut lånet. Det är en hög straffavgift och något vi på Villaägarna kritiserat hårt.

Riksbankens pressmeddelande

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.