Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Håkan Larsson, chefsekonom på Villaägarna
Sedlar
Håkan Larsson, chefsekonom på Villaägarna

Räntekollen för november 2019 

Just nu ligger bundna tvåårsräntor på en lägre nivå än de rörliga, vilket gör att det kan finnas skäl att binda bolånen. Villaägarnas chefekonom Håkan Larsson går igenom aktuella bolåneräntor i vår senaste räntekoll.

Se filmen 

Ytterligare ett skäl till att binda räntorna är att Riksbanken troligtvis kommer att ta beslut om höjd reporänta den 19 december (eller strax efter årsskiftet), vilket kommer att leda till att de rörliga snitträntorna ökar cirka 0,10 procentenheter.

Landshypotek har lägst snitträntor

Landshypotek Bank* har just nu lägst snitträntor på både rörliga bolån och bolån med bunden tvåårsränta. Deras snittränta på 3 månaders rörliga bolån ligger på 1,24 procent, jämfört med snitträntan för samtliga banker som ligger på 1,50 procent (källa:SCB).

Landshypoteks snittränta för två års bundna bolån ligger på 1,18 procent, medan snittet för samtliga banker ligger på 1,37 procent.

Bland storbankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea har SEB lägst ränta på både rörliga bolån och två års bundna bolån.

Bankerna tjänar 49 miljarder per år

Under perioden har även Finansinspektionen kommit med nya siffror över bolånemarginalen. Den har minskat något till 1,42 procent, vilket ändå är en historiskt mycket hög siffra. Snittet sedan Finansinspektionen började mäta ligger på 1,02 procent.

Omräknat i kronor, innebär bolånemarginalen att banksektorn som helhet tjänar ungefär 4 miljarder kronor brutto på bolån per månad. Det är en extremt hög siffra ur ett historiskt perspektiv. Snittsiffran sedan Finansinspektionen började mäta ligger på 2 miljarder. De senaste 12 månaderna har bankerna tjänat 49 miljarder kronor brutto på svenska bolån.

Det är något att ha i åtanke när man förhandlar med banken. Trots att räntorna kan upplevas låga, så har bankerna mycket höga marginaler.

Bankernas höga marginaler - en fara för ekonomin

Bankernas höga marginaler på bolån gör att de styr en allt större del av sin utlåning till hushåll. Svenskt Näringsliv har pekat på att denna utlåning gör att det finns mindre pengar att låna ut till dem som driver svensk ekonomi framåt, nämligen företagen.

Även riksbankschef Stefan Ingves har uttryckt bekymmer;

Gamla svenska affärsbanker har blivit bolånebanker

Banksektorn är väldigt stor i Sverige i förhållande till vår BNP. Det innebär att Sverige kan få stora problem om ett prisfall uppstår på bostadsmarknaden som sprider sig in i banksektorn.

Därför finns det skäl för Finansinspektionen att göra något åt bankernas höga bolånemarginaler. De borde verka för att straffavgiften (ränteskillnadsersättningen) när man bryter ett bundet bolån för att byta bank kraftigt sänks. Den höga straffavgiften gör det kostsamt att byta bank för dem som bundit ett bolån, vilket minskar konkurrensen. Även statliga SBAB bör sätta mer press på bolånemarknaden, genom att sänka sina snitträntor.

* Landshypotek är en bank som funnits sedan år 1836, men har tidigare bara lånat ut till lantbruk. Sedan några år tillbaka lånar de även ut pengar till villor (men inte bostadsrätter).

 

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.