Fyller i formulär
Växande mynt i staplar och trähus i miniatyr
Fyller i formulär

Påverkas bolåneräntorna av covid-19?

Vi har tidigare skrivit om hur ekonomisk turbulens påverkar bostadspriserna, men vad kommer hända med bolåneräntorna? Ska lånen bindas eller är det bättre att behålla dem rörliga? Villaägarnas chefekonom Håkan Larsson analyserar vad som kan hända med bolåneräntorna.

Covid-19 har skapat turbulens på finansmarknaderna och det märks inte bara i fallande aktiekurser. Finansmarknadens aktörer vill ha mer betalt för att investera i bostadsobligationer och blir det dyrare för bankerna att ge ut dem så ökar också räntan på bolån.

Bolåneräntorna kan öka

En bidragande orsak till att bostadspriserna sjönk kraftigt på 90-talet, var de höga bolåneräntorna. Räntorna på ett rörligt bolån kunde ligga upp mot 17 procent. Att Sverige skulle hamna på samma räntenivåer idag är osannolikt, men de senaste veckornas turbulens på räntemarknaderna visar att bolåneräntorna kan komma att öka.

Räntorna på bolån påverkas framförallt av tre faktorer:

  1. Bolånemarginalen
  2. Riksbankens styrränta (reporäntan)
  3. Räntan på bostadsobligationer

Bolånemarginalen är skillnaden mellan bolåneräntan och den kostnad banken har att låna ut pengarna. Ökar bankerna bolånemarginalen, så ökar också räntan på bolånen (allt annat lika).

Styrräntan (även kallad reporäntan) är den ränta som Riksbanken tar ut när de lånar ut pengar till bankerna. Höjs styrräntan, ökar räntan på bolånen (allt annat lika).

Bostadsobligationer är något bankerna ger ut för att finansiera utlåningen av lån med längre löptider. Räntan på dessa påverkas bland annat av marknadens förtroende för bostadsmarknaden och det svenska banksystemet. Ekonomisk turbulens kan pressa upp räntan på bostadsobligationer och därmed bolåneräntorna (allt annat lika).

Räntan på bostadsobligationer ökade kraftigt – men har nu vänt ner

Räntorna på bostadsobligationer började öka den 10 mars och i en intervju till Dagens Industri den 15 mars uttryckte Håkan Larsson, Villaägarnas chefekonom, viss oro över att detta kan leda till ökade räntor på bolån:

”- Om man ser på det historiskt, så normalt i ett läge där räntorna sjunker och Riksbanken gör insatser, så har bolåneräntorna gått ner. Men det är sådana störningar i ekonomin just nu att det är väldigt ovisst.”

Ränta 5-åriga bostadsobligationer mars 2020

Dagen efter, den 16 mars, signalerade Riksbanken att det tänkte köpa bostadsobligationer. De gjorde detta för att lugna marknaden och dämpa ränteläget. Det är första gången någonsin som Riksbanken gjort en sådan drastisk åtgärd, vilket visar på hur allvarligt Riksbanken ser på covid-19. Den 17 mars började räntan på bostadsobligationer falla.

Riksbankens köp minskar risken för höjda bolåneräntor

Bolåneräntorna brukar i normala fall sjunka när ekonomin bromsar in och inflationstrycket minskar. Men varken Sverige eller världen befinner sig i ett normalläge. Ingen kan överblicka vad som kommer att hända. Riksbankens agerande har på kort sikt minskat risken för höjda bolåneräntor, men det går inte att ropa faran över.

Det är alltjämt turbulenta tider och vi är ännu tidigt in i covid-19. Stängda länder och gränser leder till indirekta och oväntade effekter som vi i dagsläget inte kan överblicka. Turbulensen kommer att fortsätta, men Riksbanken har i alla fall signalerat att de är redo att göra vad som krävs för att hålla nere ränteläget.

Är det läge att binda räntan?

Både historisk data och Riksbankens agerande talar för att bolåneräntorna kommer att ligga kvar på låga nivåer. Situationen är dock svåröverblickbar och den senaste tidens utveckling på räntemarknaden visar att läget kan förändras.

Hushåll med små marginaler i hushållskassan kan därför ta det säkra före det osäkra och binda räntan. De bundna räntorna är dessutom i många fall lägre än de rörliga så mot den bakgrunden kan det också vara läge att se över bolånen. Men binder du räntan, se då till att förhandla väl. Och var inte rädd att byta bank om din nuvarande inte ger tillräckligt bra ränta.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.