Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Miniräknare och penna
Dator, avtal, penna och block
Mynt i staplar
Miniräknare och penna

Binda eller inte binda – det är frågan

Rörlig ränta har alltid lönat sig på lång sikt. Men frågan är om det kan vara dags att binda räntan nu. Rekordlåg styrränta talar för den saken.

Under de senaste 20 åren har det bara vid något enstaka tillfälle lönat sig att binda bolåneräntan. Anledningen är att inflationstrycket successivt minskat vilket gjort att Riksbanken i efterhand sänkt styrräntan. Men i och med att styrräntorna nu är så låga - är det då läge att binda? Idag meddelade Riksbanken som väntat att styrräntan ligger kvar på -0,5%. De meddelade även att räntan kommer att höjas i något långsammare takt än de tidigare angivit (Penningspolitisk rapport 2018).

Hur påverkar Riksbankens besked dig som bolånekund?

Man bör ta det Riksbanken säger med en nypa salt eftersom de tidigare aldrig lyckats göra en korrekt ränteprognos. Men låt oss ändå anta att Riksbakens nationalekonomer prickat rätt - hur skulle kostnaderna för bolånen då utvecklas över tid?

Utgår man från historisk data kan man anta att bolåneräntorna kommer öka med cirka 0,85 enheter då styrräntan höjts med 1,00 enheter. Vidare antar vi att bolånekunden förhandlat fram en rörlig bolåneränta på 1,40% och en bunden fem års bolåneränta på 2,10%.

Vid ett lån på 1 miljoner kronor, givet att Riksbankens ränteprognos stämmer, blir räntekostanden i snitt per månad (innan ränteavdrag) under kommande fem år följande:

Månadskostnad rörligt lån Månadskostnad 5 år bundet
1 980 kr 1 750 kr

 

Den som binder räntan behöver alltså betala cirka 230 kr mindre per månad. Det förefaller alltså ekonomiskt fördelaktigt att binda.

Men vad händer om Riksbanken höjer räntan hälften så snabbt som de signalerat?

Vid ett lån på 1 miljoner kronor blir räntekostanden i snitt per månad (innan ränteavdrag) i det fallet:

Månadskostnad rörligt lån Månadskostnad 5år bundet
1 660 kr 1 750 kr


Höjs reporäntan i långsammare takt än Riksbanken signalerat är det alltså fördelaktigt att inte binda. Den som binder ska även vara medveten om att en straffavgift (ränteskillnadsersättning) måste betalas om lånet löses i förtid. 

Du kan ha fortsatt is i magen

Som tidigare nämnts är det svårt att använda sig av Riksbankens prognoser. I första hand är det inflation som styr räntebesluten men Riksbanken har i detta läge stöd i statistiken för att både höja räntan och låta den ligga kvar - vilket gör det extra svårt att bedöma huruvida du som bolånekund ska binda eller ej. Man måste även komma ihåg att penningpolitik inte är någon exakt vetenskap och det tar upp emot ett par år innan dagens räntebesked får full effekt i ekonomin.

Riksbanken måste alltid försöka ”sia” in i framtiden när de beslutar om styrräntan - vilket i praktiken förstås är omöjligt.

Räntorna ligger idag på historiskt låga nivåer samtidigt som räntorna i bl.a. USA har börjat röra sig uppåt (vilket inte är ovanligt i slutet av en högkonjuktur). Det är faktorer som talar för att du som bolånekund kan överväga att binda räntan. Inflationen är som sagt det som främst styr penningpolitiken. Drar inflationen plötsligt iväg är det en signal om att Riksbanken kan komma att höja styrrännan i snabbare takt än de signalerat. Då bör du även överväga att binda.

Samtidigt ska man ta hänsyn till vilka som sitter i Riksbanksdirektionen. Riksbankschef Stefan Ingves började sina dagar som ”räntehök” och hade detta varit år 2006 (då Ingves tillrädde) hade jag antagligen rekommenderat att lånen bör bindas. Med åren har Ingves emellertid blivit allt mer försiktig och Sverige har idag världens näst lägsta styrränta (trots högkonjunktur). Fortsätter Riksbanken på den inslagna vägen, vilket dagens räntebesked tyder på, lär höjningarna komma i långsam takt. Det innebär i sin tur att det inte är säkert att Riksbanken hinner höja styrräntan särskilt mycket innan nästa lågkonjunktur. Detta är faktorer som talar för att du fortsatt kan ha is i magen och avvakta att binda.

I dagsläget finns det alltså inte något definitivt svar på huruvida bolånekunder bör binda eller ej.

Vill du sova tryggt om natten och inte behöva tänka på den ekonomiska utvecklingen kan du binda (men se då till att förhandla väl eftersom den ränta du förhandlar fram ska gälla några år). Du kan även välja att vila lite på hanen och invänta kommande inflationsrapporter från SCB vilket presenteras den 14 september. Till det återkommer jag med framtida analyser.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.