Miniräknare och penna
Mamma och två barn leker på matta i vardagsrum
Mamma och två barn leker på matta i vardagsrum

Analys: Så påverkas svensk ekonomi av corona

Börserna är i fritt fall och världsekonomin bromsar. Sverige har under en tid befunnit sig i slutet av en högkonjunktur, så nedgången var väntad. Det som gör denna nedgång extra allvarlig är att den slår på så många håll samtidigt, menar Håkan Larsson, chefekonom på Villaägarna.

Det är inte ”bara” en finansiell kris utlöst av felaktiga investeringar. Det unika med coronakrisen är att den ger störningar på så många olika håll i ekonomin samtidigt. Dels på utbudet av varor, då hela fabriker ligger nere. Dels på efterfrågan av tjänster, då konsumenter isoleras i sina hem. Ovanpå detta påverkas både världshandeln och finansmarknaden.

Regeringen och Riksbanken har en central roll

Sedan 2014 har Villaägarna varit kritiska till Riksbankens penningpolitik. Trots att ekonomin gick på högvarv valde Riksbanken att sänka reporäntan och köpte dessutom upp statens skulder. Allt för att få upp inflationsförväntningarna. Nedsidan är att de inte har särskilt mycket torrt krut kvar. Men Riksbanken har nu i alla fall beslutat att erbjuda utökade lån till banker och köpa värdepapper för upp till 300 miljarder kronor. Det är antagligen bara ett första steg.

Ansträngd ekonomi i kommunerna

För den offentliga ekonomin ser det också kärvt ut. Den demografiska utvecklingen i kombination med höga migrationstal innebär att många kommuner har en mycket ansträngd ekonomi. Därutöver väntas nu också ökad arbetslöshet och ekonomisk stagnation. Det kommer att krävas många tuffa beslut för att få plus och minus att gå ihop.

Ser bättre ut för staten

Allt sedan Göran Perssons dagar finns en tradition av stram finanspolitik. Det gör att man har resurser undanstoppade i ladorna. Regeringen lanserade häromdagen ett stödpaket på 300 miljarder för att stötta företag som ”går på knäna”. Staten ska tillfälligt ta över kostnaderna för sjukskrivningar, delar av lönekostnaderna vid korttidspermitteringar och ge anstånd för företagens skattebetalningar.

Amorteringskravet måste slopas!

Dessa insatser kommer dock förstås inte räcka. En kris måste bottna innan ”den osynliga handen” åter gör att ekonomin vänder uppåt. Men insatserna kan i alla fall dämpa fallet. Även Finansinspektionen måste nu se över sina regleringar.
Amorteringskravet hade sitt syfte att dämpa skuldtillväxten när ekonomin gick på högvarv. Men i detta läge måste amorteringskravet slopas. Det är i goda tider man ska amortera. Nu måste hushållen ges möjlighet att dra ner på amorteringstakten och konsolidera sin ekonomi, så att de kan stå emot magrare tider.

Bolånetaket minskar risken att låntagare hamnar i kläm

Alla regleringar som Finansinspektionen infört har inte varit av ondo. Bolånetaket infördes med erfarenheter från finanskrisen 2008. Boende kan bara belåna 85 procent av husets värde. Det innebär att huspriserna kan falla 15 procent, utan att den boende hamnar i en situation där skulden överstiger husets värde.

Människors hälsa är viktigast

Även om det ser mörkt ut nu, ska vi ha i åtanke att ekonomiska kriser är en normal del av ekonomin. De kommer förr eller senare. Och hur mörkt saker och ting än ser ut, kommer alltid en vändning. Livskraftiga företag börja anställa igen och människor konsumera. Som jag skrivit tidigare, är dessutom kronor och ören inte allt. Det centrala vid denna kris är människors hälsa.

Under spanska sjukan högg min farfar ved och bar hem mat till sjuka. Sjukdomen drabbade Norrlands inland mycket hårt. Idag ska framförallt äldre isolera sig. Men alla äldre har inte anhöriga som kan hjälpa dem. Så är du ung och frisk, tycker jag att du ska göra som min farfar gjorde för 100 år sedan. Ta hand om dina grannar och erbjud äldre hjälp och stöd.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.