Röda och gula radhus
Växande mynt i staplar bredvid trähus i miniatyr
Röda och gula radhus

Amorteringskravet är fel väg att gå
reglera bankerna istället

Regeringen beslutade idag om att gå vidare med Finansinspektionens skärpta amorteringskrav vid nytagna lån högre än 4,5 gånger bruttoinkomsten. De nya reglerna kommer att gälla från och med 1 mars 2018.

SR Ekot 30 nov: Håkan Larsson på Villaägarnas Riksförbund är också kritisk."– Om problemet är bankernas förmåga att hantera kriser framöver så är det det som finansinspektionen i så fall borde reglera."

- Det är i grunden sunt att amorteringstakten ökar, särskilt nu när räntan är låg, men det föreslagna amorteringskravet slår skevt. Typiskt sett kommer det påverka den unga familjen som väntar barn och ska flytta in på bostadsmarknaden eller byta bostad.

Det är en period i livet då inkomsten kanske inte är så hög, men där utgifter för blöjor och annat är tyngre. Ofta drar många drar ner på amorteringstakten, för att sedan öka den när ekonomin blir bättre. Det nuvarande amorteringskravet tar ingen hänsyn till livssituationen säger Villaägarnas boendeekonom Håkan Larsson

Reglera bankerna istället för kunderna

Att reglera enskilda hushåll istället för bankerna är fel väg att gå. Det hade varit bättre att reglera bankernas bolåneportföljer, exempelvis genom att begränsa hur stor andel av bankens kunder som får ha lån högre än 4,5 gånger bruttoinkomsten. Dessutom borde själva amorteringskravet lagts på bankernas hela bolåneportfölj - inte den enskilda kunden.

Bankregleringar är ur stabilitetssynpunkt mer effektiva än kundregleringar. Läggs kravet på banksektorn som helhet, undviks dessutom problematiken med att regleringen inriktar sig mot en viss kategori människor – i detta fall de som ska flytta eller etablera sig på bostadsmakranden.

Frågor & svar – amorteringskrav från 1 mars 2018

Hur påverkar amorteringskravet dig?

Amorteringskravet innebär att alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst, det vill säga inkomst före skatt, ska amortera 1 procentenhet mer av bolånet per år än vad de gör i dag.

Sedan tidigare finns krav på amortering utifrån belåningsgrad som andel av bostadens värde. Ligger lånet mellan 50-70 procent av bostadens värde ska 1 procent amorteras. Ligger lånet mellan 70-85 procent av bostadens värde ska 2 procent amorteras. (Lån över 85 procent belåningsgrad medges ej till följd av det s.k. ”bolånetaket”.)

Det nya amorteringskravet kan tillsammans med redan befintliga krav alltså uppgå till maximalt 3 procent av lånet.

Vad räknas som inkomst?

Med inkomst avses bruttoinkomsten, det vill säga inkomst före skatt. Utöver det kan bankerna räkna med inkomster som de bedömer är säkerställda och varaktiga t. ex. studiebidrag och barnbidrag.

Vilka kommer att omfattas av detta?

Samtliga privatpersoner som tar nya bostadslån.

Vad gäller vid sjukdom eller dödsfall?

Bankerna har möjlighet att bevilja undantag för t. ex. sjukdom eller dödsfall i enlighet med de undantag som finns beskrivna i de befintliga reglerna om amorteringskrav.
Tidigare fanns ett undantag för till exempel nybyggnation.

Hur blir det nu?

De undantag som finns i det nuvarande amorteringskravet kommer att finnas kvar i det skärpta amorteringskravet. Bolån tagna med säkerhet i nybyggnation kommer dock att inkluderas vid beräkning av skuldkvot för annan bostad där låntagaren är med och tar nya bolån.

Viktigt att komma ihåg är att det alltid är banken som gör en bedömning av eventuell amorteringsfrihet och att de därmed kan begära att du som kund amorterar även om Finansinspektionens regler inte kräver det.

Vad gäller om man byter bank?

Det är alltid upp till din bank att göra en bedömning av dig och din ekonomi när du blir ny kund. Om du flyttar ett lån omfattas lånet inte heller av det nya amorteringskravet.

Finansinspektionen anser att det är viktigt att man som kund ska kunna flytta befintliga lån till en ny bank utan att amorteringsvillkoren påverkas. En utökning av befintliga lån omfattas dock av kravet.

Exempel så slår amorteringskravet

  • Ett par i 30 års åldern ska få barn och flytta till småhus. Den ena är sjuksköterska och den andra grundskolärare.
  • Huspris: 4 500 000 kr
  • Bostadslån: 3 400 000 kr
  • Hushållets totala inkomst: 59 700 kr per månad

Detta hushåll påverkas av det nya amorteringskravet. Lånet ligger i detta exempel över 4,5 gånger bruttoinkomsten, vilket innebär att paret ska amortera 2 833kr i månaden.

Nuvarande regelverk innebär att ytterligare 5 667 kr ska amorteras, eftersom belåningsgraden är högre än 70 % av bostadens värde. Totalt ska paret alltså amortera 8 500 kr per månad. Tillsammans med ränteutgifterna innebär det en månadsutgift på ungefär 11 500 kr.

Källa: Finansinspektionen

Vad gäller om jag vill utöka ett befintligt lån?

Ett utökat lån omfattas av det nya skärpta amorteringskravet och ska amorteras ned i enlighet med gällande regler.

Vad anser Villaägarna om amorteringskravet?

Remissvar ”Förslag till ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter”

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.