Person skriver på papper
Kvinna med verktygslåda tittar på vägg
Kvinna med verktygslåda tittar på vägg

Hur mycket får jag dra av för renoveringar?

När du säljer ditt hus får kostnader för förbättringar dras från en eventuell vinst. Ett villkor är att det handlar om minst 5 000 kronor per år.

Förbättringskostnader kan delas upp i två kategorier: reparation och underhåll, och grundförbättringar.

- För att reparationer och underhåll ska vara avdragsgilla måste de betraktas som förbättringskostnader, alltså att de förbättrar och höjer värdet på fastigheten. Underhåll som inte är förbättrande kan inte dras av, säger Hanna Suua, förbundsjurist på Villaägarna.

Normalt medges inte full avdragsrätt för förbättrande renovering och reparation. Det kan alltså bli så att du bara får avdragsrätt för en del av ett arbete. 

Förbättringskostnader sedan fem år kan dras av

Du kan dra av förbättringskostnader som du haft under försäljningsåret eller de fem föregående åren.

- För ny-, om-, eller tillbyggnad, så kallade grundförbättringar, finns däremot ingen tidsgräns. Dessa kostnader får dras av i sin helhet oavsett när i tiden de uppstått, säger Hanna Suua.

Måste handla om konkret kostnad

En viktig begränsning, som många ofta missar, är att det måste röra sig om en konkret kostnad för att den ska kunna dras av. Det går med andra ord inte att dra av en uppskattad kostnad för eget arbete. Inte heller inköp av verktyg eller arbetskläder är avdragsgilla.

- Har du köpt en helt nybyggd fastighet kan du inte heller få avdrag för renovering och reparation. Och väldigt gamla grundförbättringar, sådana som har skett innan år 1952, får inte dras av. Detsamma gäller för arbete som du får försäkringsersättning för – även om du genom reglerna om åldersavdrag betalar en stor del av kostnaden för arbetet själv, säger Hanna Suua.

Krävs inte alltid kvitton  

Det är du som har bevisbördan för de avdrag du vill ha. Du måste med andra ord styrka de kostnader du vill dra av.

- Det bästa är såklart om det finns kvitton som kan visas upp, men det är inte ett absolut krav från Skatteverkets sida. Saknas kvitton kan du visa andra handlingar som bygglov, ritningar, och uppgifter ur fastighetsdeklarationer. Du ska helt enkelt skicka in det du tror kan styrka ditt avdragskrav. Om det räcker eller inte, avgör Skatteverket, säger Hanna Suua.

Om du svarar ja får du avdrag!

  • Har renoveringen bidragit till en förbättring av bostaden eller är den en grundförbättring (ny, om-, eller tillbyggnad)?
  • Har renoveringen gjorts de senaste fem åren eller är det en grundförbättring?
  • Uppgår dina renoveringskostnader till minst 5 000 kronor per år?
  • Är det en konkret kostnad (och inte en uppskattad kostnad för eget arbete)?
  • Är det en renovering du inte har fått försäkringsersättning för?

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.