Skärpt amorteringskrav 1 mars

Idag den 1 mars 2018 införs det skärpta amorteringskravet. Det innebär att den som tar ett lån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten får amortera en procentenhet extra på sitt bolån.

Den som har en sammanlagd hushållsinkomst på 50 000 kronor per månad, måste utöver tidigare amorteringskrav amortera en procentenhet extra vid lån över 2 700 000kr, det vill säga 2 250kr per månad.

I grunden positiva

Villaägarna är i grunden positiva till amortering, men kritiska till den tekniska utformningen. Det hade varit bättre om regleringen lagts på banksektorn, inte kunderna. Om kravet lagts på banksektorn hade det gett sunda incitament, i och med att amorterande kunder då hade setts som en tillgång för banken.

Kunderna hade kunnat använda låg skuldsättning som argument för sänkta bolåneräntor. Idag är det tvärt om. Bankerna vill att kunderna sparar i deras fonder istället för att amortera, eftersom bankerna då tjänar pengar i "båda leden". Därför har kunder med små lån där risken för banken är låg paradoxalt nog ofta högre ränta, än de som har stora lån.

Hur fungerar amorteringskravet?

Förslaget är också relativt komplicerat, vilket man kan se på de frågor som kommit in till Villaägarna. Vad gäller exempelvis om man har lån på sin permanentbostad och sedan tar ett nytt lån för köp av fritidshus? Svaret från

Finansinspektionen är att samtliga bostadslån då ska räknas in i skuldkvoten, och om den totala skuldkvoten överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska låntagaren amortera 1 procentenhet extra på bostadslånet, men bara på den del som tagits med fritidshuset som säkerhet.