Hur påverkas ekonomin av valet?

Folket har sagt sitt och valt ett parlament. Det är nu upp till politikerna att finna stabila konstellationer och en kapten som kan navigera genom både stormiga hav och minerade farvatten.

Skatter, inbrott, migration och annat, må vara viktiga sakpolitiska frågor, men centralt är att Sverige får en regering som både en majoritet av folket och marknaden har förtroende för. Det saknas nämligen inte moln på himlen.

I slutet av förra året kunde vi läsa att George Soros spekulerade mot svenska aktier, vilket är en signal att ta på allvar. Det var nämligen han som knäckte den svenska kronan på 90-talet. Vi ser även att byggbranschen har bekymmer. Och häromdagen kunde man i Bloomberg läsa att den svenska bostadsmarkanden har högts risk av alla. Att i detta läge ägna sig åt politiskt tjyv och rackarspel, är inte att ta ansvar.

Hur ser det då ut på villamarknaden?

Förhållandevis bra må man ändå säga. 2017 var ett stökigt år, men prisfallet som varade mellan augusti och december år 2017 har klingat av. På många orter ligger priserna idag till och med högre än innan fallet. Stockholm tillhör undantaget. Där ligger priserna ännu ca 8% lägre än toppen år 2017, men priserna faller inte utan rör sig i sidled.

HOX prisindex villor sep 2018

Varför började priserna falla hösten 2017?

Det finns olika delförklaringar, men den viktigaste var att byggbranschen missbedömt efterfrågan. Istället för att möta efterfrågan av småhus, hyresrätter och billiga bostadsrätter, hade byggbranschen fullt fokus på ”exklusiva” bostadsrätter. Men många barnfamiljer vill inte bo högt och tätt, de vill kunna känna gräset mellan tårna. Och många av de som flyttat till Sverige har inte råd med ”exkulsiva” bostadsrätter.

I Stockholm beräknas överproduktionen av dyra bostadrätter enligt DNB ligga på 20 000 lägenheter på årsbasis. När utbudet överstiger efterfrågan så faller priserna. Lägre priser är i och för sig är bra för alla som ska ta sig in på bostadsmarknaden, men prisfallet visar också på vikten av ett mer balanserat byggande. Ett tungt ansvar för att få balans vilar på kommunpolitikernas axlar. Planläggningen av mark måste utgå ifrån hur människor faktiskt vill bo, inte politiska visioner som mest verkar handla om högt och tätt.

Hur vill vi bo i framtiden

I en undersökning från WSP tillfrågades 90-talister hur de vill bo i framtiden. ”Inom femton år ville de flesta bo i småhus, precis som tidigare generationer också har velat.” Bostadsbyggandet stämmer dock inte överens med den yngre generationens bostadsdrömmar, vilket är oroande. Erfarenheten från år 2017 visar på vikten av att ansvariga politiker inte bara tittar på hur mycket som byggs, de måste även titta på vad som byggs.