Olja på händer
Olja på händer

Vad ska jag göra med den gamla oljetanken?

Har du en oljetank eller oljecistern som du inte använder eller som du tänker sluta använda? Vi ger dig tips och råd om vad du ska göra med den gamla.

När du inte längre använder din oljetank måste du, enligt lag, tömma och rengöra cisternen. Du ska även se till att tanken inte kan fyllas. Vårt råd är att du anlitar ett saneringsföretag för detta. Avfallet från saneringen ska tas omhand som farligt avfall.

1. Farligt avfall

Påfyllningsröret kan göras obrukbart genom att ledningarna tas bort eller plomberas och att överfyllnadsskyddet tas bort. Det är viktigt att rengöringen sker utan att olja eller rengöringsrester hamnar i mark eller vatten. Rengöringsresterna klassas även de som farligt avfall och lämnas till kommunen enligt deras anvisningar.

2. Ta bort oljetanken

Efter tömning och rengöring bör du gräva upp och ta bort oljetanken om den är nergrävd i marken. Det är annars svårt att kontrollera om marken under är förorenad.

3. Gör en anmälan

När oljetanken tas ur bruk ska du anmäla det skriftligen till din kommuns miljökontor så att de kan avregistrera tanken. Görs inte detta kommer kravet på återkommande besiktning att finnas kvar.

4. Fråga din kommun

Sök på kommunens webbplats eller kontakta deras miljökontor för vidare information.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.