Svenska sedlar
Svenska sedlar

"Vi analyserar utvecklingen för att hjälpa våra medlemmar"

På kort tid har livet vänts upp och ner av coronaviruset. Både vår hälsa och ekonomi kan påverkas. Vi vägleder dig i det som rör din boendeekonomi.

Ibland utmanar tillvaron oss med fler frågor än svar. Coronaviruset är ett sådant exempel. Hos Villaägarna följer och analyserar chefekonom Håkan Larsson noga utvecklingen och de ekonomiska följderna av coronapandemin.

På vilka sätt kan coronakrisen påverka människors boendeekonomi?

– Det mest kännbara är förstås om du blir uppsagd eller om ditt företag går omkull. Sverige har dock låg statsskuld och står bättre rustade än många andra länder. Det är viktigt att regeringen nu gör sitt yttersta för att överbrygga denna kris så att företag inte går omkull.  

– Riksbanken måste också agera offensivt med både sänkt reporänta och köp av bostadsobligationer för att på så sätt pressa bolåneräntorna. Men då måste också Finansinspektionen vara på tå, så att insatserna inte bara leder till ökade vinster för bankerna. Nu är fel tid att mjölka landets bolånekunder.

Vilka är de viktigaste frågorna att följa framöver?

­– Det är hur länge pandemin förväntas pågå. Folkhälsomyndigheten har prognoser över detta och det vore bra om de kommunicerade dessa tydligt. Ju längre pandemin pågår, desto allvarligare är det för ekonomin som helhet och desto mer höjd måste hushållen ta.

Hur ofta uppdaterar Villaägarna sin bevakning av pandemins återverkningar på boendeekonomin?

– Vi följer utvecklingen löpande och lägger ut ett par analyser per vecka. Skeendena är så snabba nu, information och prognoser kan snabbt bli inaktuella.

Hur kan jag som husägare förhålla mig till det som händer just nu?

– Mitt råd är att hoppas på det bästa, men rusta för det värsta. Och naturligtvis att ta hand om sin egen hälsa och värna om andras. Det är det viktigaste, avslutar Håkan Larsson som återkommer med regelbundna uppdateringar om hur coronapandemin kan påverka konjunktur och boendeekonomi framöver.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.