Vattenfall

Vattenfall är en av Europas större återförsäljare av el och värme och en av de största el- och värmeproducenterna.