Polarpumpen

Polarpumpens koncept består av tre viktiga element: pris, sortiment och installation. Tack vare branschkunskap och erfarenhet lyckades Polarpumpen balansera samtliga tre element till en affärsidé som är utstickande i branschen. Polarpumpen grundades för att kunna sälja värmepumpar till lägre priser via en e-butik. Tack vare att Polarpumpen lyckats växa och bli en stor aktör inom värmepumpar, så kan man köpa in riktigt stora partier med värmepumpar och på så sätt tillåta en ännu större prispress.