SERO

http://www.skorstensentreprenor.se/

SERO är en branschorganisation för seriösa skorstensentreprenörer. SERO fungerar även som en remissinstans till myndigheter. Organisationen har cirka 50 medlemsföretag spridda över hela landet. När du anlitar ett företag som är medlem i SERO utförs arbetet av certifierad personal som har certifierat sig hos ett ackrediterat certifieringsorgan.