Radea

Mätpaket beställer du enkelt via Radea och du betalar med betalkort eller via faktura när du kommer till kassan. Mätningen ska pågå i minst två månader under okt-apr, metodbeskrivning ingår i mätpaketet.

Skulle det visa sig att du har förhöjda radonhalter (årsmedelvärde över 200 Bq/m3) erbjuder vi som steg 2 dig som bor i Stockholm-, Uppsala-, Västmanland-, Södermanland- och Örebro län en kostnadsfri radonbesiktning på plats i ditt hus. Syftet är att ta reda på vart radonet kommer ifrån, föreslå lämpliga saneringsåtgärder och lämna ett åtgärdsförslag med fast pris.

Som medlem betalar du 380 kr för 2 st mätdosor. Ytterligare mätdosor kostar 140 kr per mätdosa.

Erbjudandet gäller fram till 2023-09-20.

Mer om Radea

Läs mer om radonmätning, radonbesiktning och radonsanering på Boverket eller Strålsäkerhetsmyndigheten. Du kan även kontakta miljökontoret i din kommun.

 

Rabatten gäller på ordinarie priser mot uppvisande av giltigt medlemskort.