Cleanpipe Sverige AB

Cleanpipe är ett fullserviceföretag inom AVA- avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper er med allt från slamsugning och högtrycksspolning till filmning, infodring av ledningar och transporter av farligt avfall och torrsug.

Medlemsrabatt: Rabatt enligt överenskommelse.

Rabatten gäller på ordinarie priser mot uppvisande av giltigt medlemskort.

Adress: Äsperedsgatan 8, Gunnilse
Telefon: 031-330 05 00
E-post: info@cleanpipie.se

Till hemsidan