PixelImage

Historik

Historik

Förbundet bildades 1952 som en protest mot det årets fastighetstaxering. Initiativtagare var jur. kand. Hampus Bodén, Saltsjö-Duvnäs. Idén att bilda en central villaägareorganisation föddes i början av 50-talet vid ett villaägarmöte i hans hem.

Bild av medlemsmagasinet Villaägaren från 1950-taletDet nybildade förbundet gavs namnet Sveriges Villaägareförbund och fick som mål att påverka bostadspolitiken, ge råd och upplysningar samt att i samarbete med leverantörer erbjuda medlemmarna för-måner som förbättrar villaboendets villkor. Detta är än idag kärnområden för verksamheten.


Förbundet blir rikstäckande

Namnet Villaägarnas Riksförbund fick organisationen 1991, då förbundet gick samman med två regionala villaägareorganisationer - Stockholms småhusägares centralorganisation (SSC) och Malmöhus egnahemsföreningars centralorganisation (MECO). Genom samgåendet förverkligades en viktig målsättning, nämligen att skapa en enad, rikstäckande intresseorganisation för ägare av småhus.

Från en blygsam start har Villaägarnas Riksförbund utvecklats till en organisation med närmare 324 000 medlemmar.