Villaägarnas kongress 26-28 maj

Villaägarnas kongress äger rum vart fjärde år. Årets kongress hålls på Clarion Hotell Arlanda Airport.

Vill du besöka kongressen som åhörare? Kontakta kansliet på 010-750 01 00 eller via e-post, info@villaagarna.se. 

Kongresshandlingarna består av fyra häften

  1. Kongresshandlingen 2023 innehåller kallelse, förslag till dagordning och mötesregler. Här finns också förbundsstyrelsens propositioner och motioner från medlemmar och föreningar och förbundsstyrelsens yttrande över motionerna. Här hittar du också förslag till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer.
  2. Årsredovisning 2022
  3. Verksamhetsinriktning och budgetramar för kongressperioden 2024–2027. Här finns också förslag till medlemsavgifter för åren 2024–2027. Det är ett styrdokument inför nästa kongressperiod. Utifrån det upprättar förbundsstyrelsen verksamhetsplan och budget för respektive år.
  4. Referensmaterial 2023 som innehåller stadgar och bostadspolitiskt program. Här hittar du också förbundsstyrelsens samlade stadgeförslag.

Kongresshandlingar

Kongresshandling 2023

Årsredovisning 2022

Verksamhetsinriktning 2024-2027

Referensmaterial 2023