Familj fikar i lummig trädgård
Familj fikar i lummig trädgård

Historik

Villaägarna i Östersund bildades 1999.

Den 21 september 1999 samlades ett 50 tal medlemmar och intressade på Folkets Hus i Östersund. Där beslutades att bilda Östersunds Villaägarförening. Ordförandeskapet leddes av Sigge Godin som var regionansvarig.

Till interimsstyrelse valdes sex personer varav en valdes till revisor.

Interimsstyrelsen arbetade fram till första årsmötet. Styrelsen hade 4 möten fram till årsmötet.

Första årsmötet genomfördes 2000-05-03.

Vid mötet valdes en ordförande, fem ledamöter och två suppleanter in i styrelsen.

Vidare valdes två revisorer och två ledamöter i valberedningen.

Normalstadgar för föreningen antogs.

Ledamöter som var med vid starten och fortfarande är med i styrelsen är Arne Eskilsson och Lennart Gustafsson.