Arkitekt med hatt
Arkitekt med hatt

Vi på Villaägarna i Halland har idag en sakkunnig yrkessnickare i styrelsen.

Tack vare detta har vi möjlighet att erbjuda alla våra medlemmar, en okulär och gratis genomgång av ert yttertak, fasad och fönster.

De eventuella brister och fel som hittas samt åtgärder och materialval diskuteras direkt med husägaren.

För tidsbeställning ring Fredrik Norryd 0709–228650, Beijer Byggmaterial AB.

fredrik.norryd@halmstad.beijerbygg.se