Folk pratar i glashus
Folk pratar i glashus

Villaägarna i Södra Halland höll sitt årsmöte torsdagen den 22 mars 2023, på Grand Hotell i Halmstad.

34 röstberättigade deltog i förhandlingarna, som på traditionsenligt sätt föredrog verksamhetsberättelsen i sin helhet för 2022. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets verksamhet. Verksamhetsplanen för 2023 presenterades och godkändes.

Styrelseval gjordes; två tidigare ledamöter återvaldes och tre nya ledamöter invaldes i styrelsen. Revisorn fick nytt förtroende och för övrigt informerades om ett antal aktuella frågor som berör villaägare på olika sätt. 

Familjens Jurist i Halmstad, representerade av Josefine Enryd och Monika Vitos, förmedlade i förlängningen av årsmötet värdefull information om familjejuridik, t ex om bouppteckningar, testamenten, framtidsfullmakter, gåvobrev, äktenskapsförord och samboavtal. Broschyrer tillhandahölls och medlemmar har möjlighet till 30 minuters kostnadsfritt besök på juristkontoret. 

Läs mer här: https://www.familjensjurist.se/kontor/halmstad/halmstad-hamngatan/

Årsmötet avslutades med en gemensam måltid i restaurangen STATIONSGATAN44