Man antecknar på möte
Man antecknar på möte

Välkommen på årsmöte 19 augusti kl 18.30

Vi ses på Grand Hotell, Stationsgatan 44 i Halmstad

Årsmötet behandlar p.g.a. Covid åren 2019 och 2020.
Deltagarantalet begränsat till 40 pers. p.g.a. pågående pandemi.
Efter mötet bjuds en lättare förtäring.