Hjälp oss att stoppa en ny fastighetsskatt

 
Det mest överhängande problemet  i dagens samhälle är utan tvekan Corona-pandemin men den kommer förhoppningsvis ändå att ta slut inom överskådlig framtid och därför gäller det att börja planera för tiden efter denna redan nu.

 
Några kommunikatörer/aktörer har nyligen presenterat förslag på en ny fastighetsskatt. Denna skulle kunna innebära kraftiga skattehöjningar för vanliga hushåll på uppemot en tredubbling av dagens fastighetsavgift för ett småhus. Hjälp oss att sätta stopp för denna.

 
Dagens fastighetsavgift med ett högsta tak ger trygghet och förutsägbarhet för en husägare. Med en ny fastighetsavgift skulle det istället kunna handla om dramatiska skattehöjningar för husägare i framför allt storstäderna. En villa  med ett marknadsvärde på 6 mkr skulle exempelvis kunna få en fastighetsskatt på 45 000 kronor per år om man räknar med 1% av taxeringsvärdet (taxeringsvärdet = 75% av marknadsvärdet) att jämföra med dagens fastighetsavgift på 8 349 kronor. 

Det finns även ett förslag att ta bort uppskovsräntan från den 1 januari 2021 (tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020). Den som säljer en privatbostad med vinst och köper en ny bostad kan under vissa förutsättningar få uppskov med beskattning av kapitalvinsten (på 22%). Den som har ett uppskovsbelopp betalar varje år en skatt på cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet.  Denna skatten har diskuterats en hel del för den gynnar inte rörligheten på bostadsmarknaden.

 
Villaägarna har tagit debatt mot boendeskatter flera gånger tidigare och nu är det aktuellt igen. Vi behöver ditt stöd.

 
Gå gärna in på vår hemsida och läs mer (tryck HÄR för att komma dit).

Villaägarna Göteborg och Mölndal