Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

Stort tak med solceller

Förväntar oss ett svar från kommunen

Villaägarna Falkenberg kräver ett svar.

Den 11 dec 2019 hade vi en insändare införd i HN som handlade om den orättvisa Elområdesindelningen. Vi hade förväntat oss en reaktion från något håll, men den uteblev helt och hållet.

Vad tycker våra lokalpolitiker om att invånarna och företagen i Falkenberg missgynnas genom denna mycket tveksamma indelning som med automatik ger oss ett högre elpris. (det danska elpriset).

Denna indelning tillkom genom att man helt enkelt följde den norra gränsen för dåvarande Sydkrafts lokalnät (SYL). Då hamnade Falkenberg Energis nätområde som en isolerad ö, omgiven av Sydkrafts nät. Naturligtvis gjorde man det enkelt för sig och petade in Falkenberg i det sydliga Elområde 4.

Och vad tycker våra politiker om att vårt lokala energibolag FEAB säljer elen billigare till kunder i exempelvis Varberg och Stockholm, än till sina kunder i Falkenberg?

Vi har även en önskan om att HN, som vill bevaka frågor av lokalt intresse, skriver om denna stora orättvisa. Våra medlemmar läser nästan dagligen stora artiklar i HN om kärnkraftens vara eller icke vara. Vi tycker inte att denna fråga är av speciellt lokalt intresse då den tas upp på ett nationellt plan. Vi vill inte höra från HN att denna fråga om kärnkraften är av stort lokalt intresse då Ringhals ligger i Varbergs kommun. När det gäller den orättvisa elområdesindelningen har Falkenbergarna ingen favör av att Ringhals ligger 3–4 mil norrut.

Villaägarna Falkenberg gm Krister Svensson

HN