Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

Vi har nu i 8 år levt med den stora orättvisan att ha ett högre elpris än övriga svenskar. Denna Elområdesindelning infördes efter att Barsebäck stängdes och det befarades ett elunderskott i Södra Sverige.

Regeringen gav Svenska Kraftnät ett uppdrag att snarast möjligt förstärka stamnätet genom att bygga den s.k. Sydvästlänken. Trots att Svenska Kraftnät på grund av fördyringar bantade bort den kanske viktigaste delen mot väst (Norge) är denna ”förstärkning” fortfarande inte i drift. Man skall även veta att Sverige under de senaste åren haft en mycket stor elexport. För att ytterligare belysa hur tokig denna elområdesindelning är så kan man nämna att i Sverige producerades år 2017 ca. 15 000 kWh el per person (inkl. kärnkraft). Samma år producerades i Falkenbergs kommun ca. 15 500 kWh el per person (exkl. kärnkraft).

I Halland är det endast Falkenbergs och Laholms kommun som på kommunnivå utan den ”nationella” kärnkraften producerar mer än rikssnittet (inkl. kärnkraft). Båda dessa kommuner är placerade i det dyraste elområdet (Elområde 4). Många kommuner som är placerade i Elområde 3, ex. Kungsbacka, Varberg, Göteborg och Stockholm har ett mycket stort elunderskott, men betalar mindre för sin el än vi i Elområde 4. Nordpool sätter för oss i Elområde 4 ett pris som speglar Köpenhamnsregionen. Varför är det så? Har vi blivit lurade? Med förhoppning att någon beslutsfattare läser dessa rader så önskar vi Er en God Jul

Lämna synpunkter till villaagaranfalkenberg@gmail.com