Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Villaägarna Borås stad

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Borås Stad.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Medlemsrabatter

Som medlem kan du ringa våra experter och få kostnadsfri rådgivning i frågor som t ex rör möjligheter till sänkt fastighetsskatt, dolda fel, bygglov, familjerätt, köprätt, lantmäteri, boendeekonomi, fastighetsmäklare, samfällighetsföreningar, arkitektur, energi, byggnadsteknik och VVS.

Du kan även kostnadsfritt hämta hem våra informationsskrifter i en rad olika frågor via vår webbplats. Läs mer om rådgivningen.

Villaägarna erbjuder även en lång rad medlemsförmåner och rabatter, såväl lokala som regionala, som kan bidra till sänkta boendekostnader och spara in medlemsavgiften. 

Som medlem får du även vår egen medlemstidning Villaägaren fem gånger per år, samt bra rabatter på ett flertal produkter och tjänster. Vi arbetar fortlöpande på att stärka och utöka vår medlemsförmåner.