Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

Håkanstorp-Johanneslust Egnahemsförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Håkanstorp-Johanneslust i Malmö

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Hyr släp genom egnahemsföreningen

Äntligen är vårt nya släp på plats!

Vi har ett gallersläp som man kan hyra för 80 kr för hel dag (morgon - kväll).

Hyran betalas via swish till nr. 123 503 68 50.

OBS! Priset gäller per utlåning, oavsett hyreslängd under dagen. Hyran avser inte dygnshyra, utan hyra samma dag. Släpet har inte vinterdäck och det är förarens ansvar att avgöra om det är vinterväglag eller inte.

Släpet bokas i vår webbokning. Medlemsnummer måste anges vid bokning!

OBS! Max Last på släpvagnen är 480 kg. Storleken på släpet är 204x116x35 cm. Lövhäcken är 48 cm hög.

Last på föreningens släp:

Som exempel kan nämnas att om man lastar upp till sargarna (3dm) med grus blir det 0,7 kubikmeter = ca 1,5 ton! Ved upp till gallrets höjd (8dm) blir det 2 kubikmeter = 800kg - 1600kg beroende på hur torr veden är.

Släpet är helförsäkrat men hyresmannen svarar själv för eventuell skada under hyrestiden.

Bokning av släpet gör man i webbokningen. Släpet hämtas hos Boel Gidlöf på Håkanstorpsvägen 16. Släpet är låset med ett kodlås. Koden får du i bekräftelsemailet du får när du har bokat.Bokning gäller först efter bekräftelse.

Gäller endast medlemmar. Ha medlemskortet till hands när du bokar. Hyra betalas med Swish till nr. 123 503 68 50 i förskott innan släpet hämtas.

Materialutlåning via egnahemsföreningen

Föreningen har två materialförråd ur vilka medlemmarna gratis kan låna material. Gemensamt för de båda förråden är att man kan få koden till låset på förrådet från materialförvaltaren.

Allt material som lånas används av låntagaren på egen risk. Materialet ska hanteras varsamt och lämnas tillbaka i samma skick som när det lånades ut. Upptäcker man material eller lås som är trasiga, kontakta omgående materialförvaltaren.

Lånetiden är högst 14 dagar. Om man behöver låna material längre tid än 14 dagar ska materialförvaltaren tillfrågas och godkänna detta.

Utlåning gäller endast föreningens medlemmar mot uppgivande av medlemsnummer. Bryter en medlem mot reglerna för utlåning kan medlemmen nekas framtida utlåning.

VIKTIGT: Se till att låset är låst när du lämnar förrådet.

Vår materialförvaltare är:
Gregory Ermedahl Bydairk
Klubbegatan 69
073-905 28 98
gbydairk@hotmail.com

Martin Wiström (Johanneslustsförrådet)

070-8253431
martin@gnejs.se

Gregory och Martin har koderna till låsen för materialförråden på Johanneslust och Håkanstorp och svarar i telefon på rimliga tider på dygnet.

Förråd med utrustning att låna

Förrådet på Håkanstorp
Förrådet ligger på Svärdgatan, vid Klubbängen intill transformatorstationen och fotbollsplanen. Här ska finnas 7,5-12 metersstegar, 5-8 meters nockstegar samt skottkärra.

Förrådet på Johanneslust
Förrådet ligger på Johanneslustgatan, mitt emot Sjöbogatan. Här ska finnas 2 x 8m stegar, 1 x 9m stege, 1 x 11m stege, 1 x12m stege samt skottkärra.

Övrigt angående förråden:

All material som lånas används av låntagaren på egen risk. Upptäcker man material eller lås som är söndrig kontakta materialförvaltaren så han får rätta till skadan.

Lånetiden är högst 14 dagar. Om man behöver låna längre tid skall materialförvaltaren informeras om detta. Tänk på att inte ha stegmaterial eller dylikt liggande som någon annan väntar på att få låna.

Jordborr

Föreningen har även en s.k. jordborr, Skurupsborr, för att sätta plintar eller dylikt, vilken finns hos Omar Sjöwall, sjowall@live.se.

Hyr vårt partytält

Styrelsen har köpt in ett tält till Egnahemsföreningen som vi kan ha på våra aktiviteter, och som medlemmarna även kan hyra. Tältet är 4x8 meter. Kostnaden för att hyra tältet i 48 timmar är 300 kronor per tillfälle. Tältet förvaras hemma hos Gregory Bydairk. Boka tältet via vår webbokning eller kontakta Greg direkt om ni vill hyra tältet. Avgiften betalas i förskott med Swish till nr. 123 503 68 50. OBS! Om ni har problem att boka från mobiltelefoner och surfplattor behöver ni klicka på "Visa stationär version" längst ner på bokningssidan.

Låna vår äppelpress

Medlemmar i HJE kan boka äppelpressen tillsammans med fruktkrossen. En introduktion till både krossen och pressen finns på YouTube.

Kostnad för kross/press är 100 kr per dygn som helst betalas med Swish till nr. 123 503 68 50. Bokar gör du genom att använda vår webbokning. Utrustningen är relativt tung så man behöver bil, skottkärra eller liknande för att kunna frakta hem den. God äppelhöst! OBS! Om ni har problem att boka från mobiltelefoner och surfplattor behöver ni klicka på "Visa stationär version" längst ner på bokningssidan.