Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

Trafikgruppen

Här publiceras löpande info om Trafikgruppen och deras arbete.

En trafikgrupp har åter startats inom Håkanstorp-Johanneslust Egnahemsförening.

Under hösten 2020 undersökte styrelsen om intresse fanns för återstartande av trafikgruppen och ett första möte med intresserade hölls via Zoom den 29 november. Under mötet diskuterades hur gruppen ska verka samt vilka trafikfrågor de som deltog på mötet vill arbeta med.

Följande beslutades:

  • Det är intresserade medlemmar i Håkanstorp-Johanneslust Egnahemsförening och inte styrelsen som ska utgöra trafikgruppen. Den som sitter i styrelsen och vill engagera sig kan dock självklart göra det. Tanken är att den/de medlemmar som har ett engagemang av att driva en specifik trafikfråga utför det arbete som krävs för att komma vidare.
  • För att få till en god kontakt med motparten på kommunen och föra fram enhetliga åsikter bestämdes att vi begränsar antalet personer i trafikgruppen som för dialog med kommunen. I nuläget är det Ulrika Ermedahl Bydairk och Erik Fosstveit som är länken mellan medlemmarna och kommunen.
  • Vi bestämde oss för två trafikfrågor att arbeta med

    • Krassen och Heliotropen (Emma, Joakim) - Hur kommer de planerade nybyggena påverka trafik och parkering?
    • Parkeringssituationen på Håkanstorp (Erik N, Ulrika, Erik F) - Finns det, enligt oss, bättre lösningar än de kommunen infört? Vad tycker vi som bor på Håkanstorp överlag om parkeringssituationen?

Trafikgruppen utgörs i december 2020 av
Emma Axbacke
Erik Nielsen
Joakim Rademark
Ulrika Ermedahl Bydairk
Erik Fosstveit