Trelleborg

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

 

Vår förmån att hyra släpvagn har upphört

Förmånen har upphört 20220228.

Våra underhålls och reparationskostnader är och har varit för höga och det är inte aktuellt med att köpa in nya.