Region Syd

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar. I Region Syd ingår Blekinge, Kronoberg och Skåne län.

Ordförande
Ingela Bröndel
Mobil: 073-539 39 22
E-post ingela.brondel@gmail.com

V Ordförande
Eva Bruzelius
Mobil: 070-345 17 34
E-post: eva.bruzelius@gmail.com

Ledamöter
Mats Andersson
Mobil: 070-878 61 60
E-post mats.teamavanti@telia.com

Ewa Malmborg
Mobil:070-350 68 24
E-post: ewa.malmborg@telia.com

Ragnar Christerson
Mobil: 070-919 66 36
E-post: ragnar_christerson@live.se