Villaägarna Vimmerbyorten

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Vimmerby.

Par arbetar i trädgården
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Ordförande

Sören Nordén
Fjärde Tvärgränd 2
598 73 Gullringen
Mobil. 070-6016776
E-post: sorennorden@telia.com

Vice ordförande

Cecilia Hammar
S.t Persgatan 14
59839 Vimmerby
Mobil: 070-3077665
E-post: cecilia.hammar@vimmerby.se

Sekreterare

Yvonne Pumhösl
Båtmansgatan 2
59870 Storebro
Mobil: 076-8236417
E-post: pumhosl@hotmail.com

Kassör

Krister Bergqvist
Valhallagatan 26
59839 Vimmerby
Mobil. 070-2429062
E-post: kristertaxi@gmail.com

Ledamot

Mona Ekström
Reutersgatan 1
59830 Vimmerby
Mobil: 070-2080331
E-post: solnebo136@gmail.com

Ledamot

Sture Andersson
Villagatan 5
59873 Gullringen
Mobil: 073-9818070
E-post: sture@utterback.se

Ledamot

Mårten Myrefelt
Östra Vinkelgatan 10
59835 Vimmerby
Telefon: 0492-18098
Mobil: 070-5361998
E-post: marten@mswab.se    

Placeholder-bild

Revisorer

Marita Johansson
Jan-Erik Svensson

Placeholder-bild

Valberedning

Tommy Lindström