Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Villaägarna i Nässjö/Aneby

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Nässjö och Aneby kommun.

Människor cyklar förbi röd stuga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Ordförande

Pierre Israelsson
Bratteborg Eriksborg 2
567 92 Vaggeryd
0702-21 88 37
pierre__86@hotmail.com

Kassör

Anita Sjöberg
Snäckstigen 6
571 42 Nässjö
0380-739 68
0707-26 30 84
anitasjoberg01@gmail.com

Sekreterare

Helmut Zechel
Smålandsgatan 7
571 40 Nässjö
0768-79 90 67
helmut@zechel.se

Ledamot

Jens Östergaard
Solhöjdsvägen 5
570 34 Bruzaholm
0762-21 04 98
jeos3333@hotmail.com

Ledamot

Gerd Jakubek Jonsson
Södra Allén 57,
571 40 Nässjö
072-4541110 

Suppleant

Kjell-Sture Nilsson
Skogsstigen 14,
578 74 Frinnaryd
070-6927788, hem 0140-16969

Revisor

Håkan Björnholm
0730-91 27 26
hakan.bjornholm@anebybuss.se