Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Familj fikar i lummig trädgård
Familj fikar i lummig trädgård

Föreningens bildades den 26 mars 1992.
Dess första stadgar antogs vid samma tillfälle.
Av förbundsstyrelsen reviderade och rekommenderade nya stadgar antogs vid årsmöte på Högskolecentrum Falken i Kalmar den 9 mars 2005.

De första fem åren var medlemsutvecklingen relativt blygsam. Tillsammans med Villaägarnas Riksförbund ökade föreningen antalet medlemmar mycket starkt fram till en topp under 2004 på över 3600. I början på 2005 var antalet medlemmar cirka 3500. Vi blev därmed en av de större föreningarna inom förbundet. De senaste två åren har medlemsantalet stabiliserats kring 2500.