Familj fikar i lummig trädgård
Familj fikar i lummig trädgård

Föreningens bildades den 26 mars 1992.
Dess första stadgar antogs vid samma tillfälle.
Av förbundsstyrelsen reviderade och rekommenderade nya stadgar antogs vid årsmöte på Högskolecentrum Falken i Kalmar den 9 mars 2005.

De första fem åren var medlemsutvecklingen relativt blygsam. Tillsammans med Villaägarnas Riksförbund ökade föreningen antalet medlemmar mycket starkt fram till en topp under 2004 på över 3600. I början på 2005 var antalet medlemmar cirka 3500. Vi blev därmed en av de större föreningarna inom förbundet. De senaste två åren har medlemsantalet stabiliserats kring 2500.