Villaägarna i Kalmarbygden

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Kalmar.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Ordförande

Jan Jinnelöv
Pigges gränd 15
393 63 KALMAR
073-0463807
jan.jinnelov@gmail.com

Vice ordförande

Tord Strömberg
Åsagatan 54
395 93 ROCKNEBY
0480-66516 b
073-8026901
tord.st@telia.com

Sekreterare

Karl-Johan Jönsson
Dansbanevägen 26
393 65 KALMAR
0480-28664 b
076-0475792
karl.johan.joensson@telia.com

Kassör

Ingela Fredriksson
Krokusgatan 10
386 32 FÄRJESTADEN
073-6634998
ingela@cumlaude.se

 

Ledamöter 

Marie Simonsson
Strängenäsvägen 9 A
393 55 KALMAR
0480-472241 b
0733-324060
marie.simonsson@kalmar.se

Sven-Evert Arvidsson
Slätängsvägen 6
393 64 KALMAR
0480-474485 b
0708-220881
sven-evert.a@telia.com

Gunilla Johansson
PL 166 Drag
395 94 ROCKNEBY
070-5264733
gunilla.a.johansson@kalmar.se

Stefan Andersson
Björkelundsvägen 7
388 92 LJUNGBYHOLM
0707-413597
stefan@saoa.se

Revisor

Peter Roosling
c/o K10 Redovisning I Kalmar AB
Slottsvägen 3 E
392 33 KALMAR
0480-21050 a
070-3315700
info@k10.se

Revisor Suppleant

Dan Häggfors
Stensövägen 31
392 47 KALMAR
073-9605029
pernilla.arvid@hotmail.com

Valberedning

Inger Kornelius
Kåremo 403
395 95 ROCKNEBY
0704-445523 
inger.kornelius@kalmar.se

Mikael Lindberg
Fäladsvägen 13
393 53 KALMAR
0480-54538 b
0705-141966
mikael.lindberg65@telia.com

 

Anna-Britt Wejdsten
Gamla Häradsvägen 36
39365 Kalmar
0480-474845
070-7991604
anna-britt.wejdsten@kalmar.se

Anna Andersson
Annas väg 1
39365 Kalmar
0480-474845
070-7991604
anna-britt.wejdsten@kalmar.se