Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Villaägarna i Kalmarbygden

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Kalmar.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Ordförande

Bengt Erlandsson
Svinövägen 72
392 36 KALMAR
070-2311429
bengt.w.erlandsson@gmail.com

Vice ordförande

Tord Strömberg
Åsagatan 54
395 93 ROCKNEBY
0480-66516 b
073-8026901
tord.st@telia.com

Sekreterare

Karl-Johan Jönsson
Dansbanevägen 26
393 65 KALMAR
0480-28664 b
076-0475792
karl.johan.joensson@telia.com

Kassör

Margareta Einarsson
Gästgivarvägen 68
393 64 KALMAR
0480-475067
0703-375067 
maggan.einarsson@gmail.com

 

Ledamöter 

Per Hansson
Skräddartorpsvägen 1 A
393 53 KALMAR
0723-714141
0480p475028@gmail.com

Marie Simonsson
Strängenäsvägen 9 A
393 55 KALMAR
0480-472241 b
0733-324060
marie.simonsson@kalmar.se

Britt Dahlberg
Fänkålsplan 9
393 65 KALMAR
0480-473483
0706-602625
brittdahlberg@yahoo.se

Monica Elvklint
Gamla Tokabovägen 11
388 93 LJUNGBYHOLM
0480-50770 b
0705-732515
melvklint@hotmail.com

Sven-Evert Arvidsson
Slätängsvägen 6
393 64 KALMAR
0480-474485 b
0708-220881
sven-evert.a@telia.com

Gunilla Johansson
PL 166 Drag
395 94 ROCKNEBY
070-5264733
gunilla.a.johansson@kalmar.se

Jan Jinnelöv
Pigges gränd 15
393 63 KALMAR
0480-473137 b
0730-463807
jan.jinnelov@telia.com

Stefan Andersson
Björkelundsvägen 7
388 92 LJUNGBYHOLM
0707-413597
stefan@saoa.se

Revisor

Kerstin Lindgren
Fänkålsplan 6
393 65 KALMAR
0480-473822 b
0480-12520 a
0706-395690
revisonsbyran.k@telia.com

Revisor Suppleant

Pernilla Arvidsson
Rudedammsgatan 14
392 47 KALMAR
0480-22808
0702-568131
pernilla.arvid@hotmail.com

Valberedning

Inger Kornelius
Kåremo 403
395 95 ROCKNEBY
0704-445523 
inger.kornelius@kalmar.se

Mikael Lindberg
Fäladsvägen 13
393 53 KALMAR
0480-54538 b
0705-141966
mikael.lindberg65@telia.com

Anna-Britt Wejdsten
Gamla Häradsvägen 36
39365 Kalmar
0480-474845
070-7991604
anna-britt.wejdsten@kalmar.se