Villaägarna i Kalmarbygden

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Kalmar.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Ordförande

Jan Jinnelöv
Pigges gränd 15
393 63 KALMAR
073-0463807
jan.jinnelov@gmail.com

Vice ordförande

Tord Strömberg
Åsagatan 54
395 93 ROCKNEBY
073-8026901
tord.st@telia.com

Sekreterare

Karl-Johan Jönsson
Dansbanevägen 26
393 65 KALMAR
076-0475792
karl.johan.joensson@telia.com

Kassör

Jan Jinnelöv
Pigges Gränd 15
393 63 KALMAR
073-0463807
jan.jinnelov@gmail.com

 

Ledamöter 

Marie Simonsson
Strängenäsvägen 9 A
393 55 KALMAR
0480-472241 b
0733-324060
marie.simonsson@kalmar.se

Sven-Evert Arvidsson
Slätängsvägen 6
393 64 KALMAR
0708-220881
sven-evert.a@telia.com

Gunilla Johansson
PL 166 Drag
395 94 ROCKNEBY
070-5264733
gunilla.a.johansson@kalmar.se

 

Revisor

Peter Roosling c/o VIEW Ledger AB
Larmgatan 50
392 48 KALMAR
0480-21050 a
070-3315700
pro@viewledger.com

Revisor Suppleant

Dan Häggfors c/o VIEW Ledger AB
Larmgatan 50
392 48 KALMAR
0480-21050 a
073-9506029
dna@viewledger.com

 

Valberedning

Karl-Johan Jönsson
Dansbanevägen 26
393 65 KALMAR
076-0475792prö

Tord Strömberg
Åsagatan 54
395 93 ROCKNEBY
073-8026901
tord.st@telia.com

Sven-Evert Arvidsson
Slätängsvägen 6
393 64 Kalmar
070-8220881
sven-evert.a@telia.com