Villaägarna i Kalmarbygden

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Kalmar.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Ordförande

Bengt Erlandsson
Svinövägen 72
392 36 KALMAR
070-2311429
bengt.w.erlandsson@gmail.com

Vice ordförande

Tord Strömberg
Åsagatan 54
395 93 ROCKNEBY
0480-66516 b
073-8026901
tord.st@telia.com

Sekreterare

Karl-Johan Jönsson
Dansbanevägen 26
393 65 KALMAR
0480-28664 b
076-0475792
karl.johan.joensson@telia.com

Kassör

Margareta Einarsson
Gästgivarvägen 68
393 64 KALMAR
0480-475067
0703-375067 
maggan.einarsson@gmail.com

 

Ledamöter 

Per Hansson
Skräddartorpsvägen 1 A
393 53 KALMAR
0723-714141
0480p475028@gmail.com

Marie Simonsson
Strängenäsvägen 9 A
393 55 KALMAR
0480-472241 b
0733-324060
marie.simonsson@kalmar.se

Britt Dahlberg
Fänkålsplan 9
393 65 KALMAR
0480-473483
0706-602625
brittdahlberg@yahoo.se

Monica Elvklint
Gamla Tokabovägen 11
388 93 LJUNGBYHOLM
0480-50770 b
0705-732515
melvklint@hotmail.com

Sven-Evert Arvidsson
Slätängsvägen 6
393 64 KALMAR
0480-474485 b
0708-220881
sven-evert.a@telia.com

Gunilla Johansson
PL 166 Drag
395 94 ROCKNEBY
070-5264733
gunilla.a.johansson@kalmar.se

Jan Jinnelöv
Pigges gränd 15
393 63 KALMAR
0480-473137 b
0730-463807
jan.jinnelov@telia.com

Stefan Andersson
Björkelundsvägen 7
388 92 LJUNGBYHOLM
0707-413597
stefan@saoa.se

Revisor

Kerstin Lindgren
Fänkålsplan 6
393 65 KALMAR
0480-473822 b
0480-12520 a
0706-395690
revisonsbyran.k@telia.com

Revisor Suppleant

Pernilla Arvidsson
Rudedammsgatan 14
392 47 KALMAR
0480-22808
0702-568131
pernilla.arvid@hotmail.com

Valberedning

Inger Kornelius
Kåremo 403
395 95 ROCKNEBY
0704-445523 
inger.kornelius@kalmar.se

Mikael Lindberg
Fäladsvägen 13
393 53 KALMAR
0480-54538 b
0705-141966
mikael.lindberg65@telia.com

Anna-Britt Wejdsten
Gamla Häradsvägen 36
39365 Kalmar
0480-474845
070-7991604
anna-britt.wejdsten@kalmar.se