Villaägarna i Strängnäsbygden

För dig som bor, eller vill bo, i småhus i Strängnäs kommun

Par arbetar i trädgården
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Arkivet

Här samlas dokumentation över händelser som har varit från och med 2021 till dags dato.

 

Medföljare februari 2023 Informationsblad som följde med tidningen villaägaren nummer 1 2023 för de som är boende i Strängnäsbygden
Årsmötesprotokoll Protokoll från årsmötet 2022

Verksamhetsberättelse
Bilaga 1: Resultat- och balansräkning
Bilaga 2: Revisionsberättelse

Årsmöteshandlingar för år 2021
Medföljare februari 2022 Informationsblad som följde med tidningen villaägaren nummer 1 2022 för de som är boende i Strängnäsbygden
Medföljare september 2021 Informationsblad som följde med tidningen villaägaren nummer 4 2021 för de som är boende i Strängnäsbygden
Medföljare juni 2021 Informationsblad som följde med tidningen villaägaren nummer 3 2021 för de som är boende i Strängnäsbygden 
Årsmötesprotokoll Protokoll från årsmötet 2021

Verksamhetsberättelse
Bilaga 1: Resultat- och balansräkning
Bilaga 2: Revisionsberättelse

Årsmöteshandlingar för år 2020

Verksamhetsberättelse
Bilaga 1: Resultat- och balansräkning
Bilaga 2: Revisionsberättelse

Årsmöteshandlingar för år 2019
Stadgar Gällande stadgar för föreningen. Fastställda 2005