Villaägarna i Strängnäsbygden

För dig som bor, eller vill bo, i småhus i Strängnäs kommun

Par arbetar i trädgården
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Villaägarna i Strängnäsbygden

 

Villaområde orebro 800 x 560.jpg

Vad händer i Strängnäs Kommun

Under den här rubriken informerar vi våra medlemmar om vad som händer i kommunen och det som särskilt berör villaägare.

Informationen gör inte anspråk på att vara fullständig. Kommunens dokumentationen ofta är mycket omfattande  och ibland svårläst, så vi kommer att ge en kort information om vad frågan  gäller och en länk till kommunens dokument, där var och en kan läsa.

Vi är ca 1300 medlemmar i föreningen Villaägarna i Strängnäsbygden. Det gör att vi kan vara en stark påtryckargrupp. Dock kan det vara svårt att alltid hitta en samlad  uppfattning.

Föreningens årsmöte 2023

  • Tid:           Torgsdagen den 23:e mars, kl. 18:30 till 21:00
  • Plats:        Domherren, Biskopsgränd 1, Strängnäs
  • Parkering  Europaskolans eller Nabbvikens parkeringar

Mötesprogram

  • Diskussion: Vad vill du att föreningen ska göra 2023?
  • Vi bjuder på kaffe, te, smörgåstårta.
  • Årsmöte 2023
  • Medlemslotteri: 1:a pris 3000 kr, 2:a pris 2000 kr, 3:e pris 1000 kr

Läs mer på www.villastrangnas.se om:

  1. Vad kan föreningen göra för sina medlemmar?
  2. Vad kan medlemmar göra för sin förening?
  3. Hur mår vår förening idag (februari 2023)

 

Kallelse-2023.png

Styrelsearbete

Kära medlem i föreningen Villaägarna i Strängnäsbygden.

För att bibehålla vårt lokala fokus och nytta måste vår förening vara livskraftig och bemannas med kompetenta och engagerade styrelsemedlemmar. Vi vädjar till dig som känner att lokala frågor kring småhusägande är viktigt, att ansluta till vårt styrelsearbete.
 
Vi arbetar med intressepolitik och förmåner för alla medlemmar, vi agerar också i lokala frågor som rör medlemmarnas fastighetsägande. Vår styrelse kan bestå av totalt 7 medlemmar, idag är vi 4 st.
 
Vi är i behov av din kompetens och ditt engagemang.
 
Kontakta oss via e-post: ordforande@villastrangnas.se
 
Styrelsen

Styrelsen för Villaägarna i Strängnäsbygden arrangerade under oktober månad 2022 ett möte med kommunen och en medlem i Stallarholmen som hade frågor angående nedkapade träd och bortforsling av sly i anslutning till tomtgräns, se bild.

Kommunen kommer nu att forsla bort riset så fort det blir tjäle i marken.

Vid mötet framkom även att kommunen nyligen antaget beslut om biologisk mångfald. Villaägarna i Strängnäsbygden underströk behovet av att infomera villa- och fastighetsägare i kommunen om detta beslut.

Riset