Villaägarna i Strängnäsbygden

För dig som bor, eller vill bo, i småhus i Strängnäs kommun

Par arbetar i trädgården
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Villaägarna i Strängnäsbygden

 

Villaområde orebro 800 x 560.jpg

Vad händer i Strängnäs Kommun

Under den här rubriken informerar vi våra medlemmar om vad som händer i kommunen och det som särskilt berör villaägare.

Informationen gör inte anspråk på att vara fullständig, och eftersom dokumentationen ofta är mycket omfattande  och svårläst kommer vi att ge en kort information om vad frågan  gäller och en länk till kommunens dokument, där var och en får läsa.

Vi är ca 1700 medlemmar i föreningen Villaägarna i Strängnäsbygden. Det gör att vi kan vara en stark påtryckargrupp. Dock kan det vara svårt att alltid hitta en samlad  uppfattning.

Fjärrvärmerörelsen Dokumentation om avyttringen av kommunens/SEVAB fjärrvärmekraftverk, sälja eller behålla? Se inbjudan nedan!
Föreslagen köpare Strängnäs kommunföretag AB har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att sälja 80 procent av fjärrvärmeverksamheten till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB
En sammanfattning från enkäten om avyttring av fjärrvärmerörelsen
 
Vi fick in 87 svar på enkäten, varav 30% var intresserade av ämnet. Tiden 17:00 var ett problem för 22% av de svarande. Endast ett fåtal hade problem med måndagen eller konferens-programmet Teams.
 
Två tredjedelar av de svarande lämnade en kommentar. Många saknade inbjudan till mötet. Inbjudan till alla möten som anordnas av Villaägarna i Strängnäsbygden skickas ut via E-post till din E-post adress, som finns i medlemsregistret. En tredjedel av våra medlemmar har inte angivit någon E-post adress och några av de som finns har säkert slutat att fungera. Dags att uppdatera. Du gör det genom att logga-in på https://www.villaagarna.se/ 
 
Vill också passa på att be om ursäkt för den sena inbjudan till mötet, men det var något som vi inte kunde påverka.
 
    Styrelsen

Inbjudan: Informationsmöte med öppna frågor om avyttringen av fjärrvärmerörelsen

Strängnäs kommun bjuder in Villaägarna i Strängnäsbygden till digitalt informationsmöte på måndagen den 28:e om status på ärendet om eventuell avyttring av fjärrvärmerörelsen. Passa på att ställa frågor till både politiker och framtida affärspartner!

Håll gärna koll på föreningens hemsida https://villaagarna.se/strangnas för eventuella ändringar och kompletteringar inför mötet.

/Styrelsen

 

Vi vill vid detta tillfälle delge er beslutsunderlaget och Strängnäs kommunföretag AB styrelses beslut och rekommendation i pågående process om avyttring av fjärrvärmerörelsen i Strängnäs kommun.

Beroende på vilket beslut som tas i Strängnäs kommunföretag ABs styrelse, kommer du kunna ställa dina frågor direkt till representanter från eventuellt framtida affärspartner, som deltar under mötet.

Varmt välkommen!

Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande

Tid: Måndag 28:e juni, klockan 17:00 till 18:00

Plats: Digitalt möte i Microsoft Teams.

 

Kraftvärmeverket i Strängnäs

Årsmötet 2021

Den 15:e april kl 18:30 till 20:30 höll Villaägarna i Strängnäsbygden sitt första digitala årsmöte (över Zoom). Den digitala premiären blev lyckad. Vi räknade till 23 deltagare.
 
Följande styrelse valdes för 2021:
Lennart Olsson, ordförande
Kenneth Ingemarsson, ledamot (ekonomiansvarig)
Jan Mimer, ledamot
Torgny Hofstedt, ledamot (webbansvarig)
Stefan Ceder, ledamot
Dan Selholt, ledamot
 
Före årsmötesförhandlingarna berättade kommunalrådet Jacob Högfeldt (m) om kommunens planer på eventuell avyttring av fjärrvärmeverket. 2021-06-22 tas beslut om man vill gå vidare i processen. Då blir dittills konfidentiella uppgifter om köpare, priser mm tillgängliga för allmänheten. Om kommunen lutar mot avyttring planeras kommunfullmäktiges slutliga beslut i frågan till 2021-08-30.
 
Det betyder att föreningen kommer att boka in kommunalrådet Jacob Högfeldt till nytt digitalt möte i början av augusti för att våra medlemmar ska ställa frågor och få svar innan kommunfullmäktige fattar sitt eventuella beslut den 30:e augusti. VI PLANERAR ATT SKICKA UT KALLELSE I MÅNADSSKIFTET JULI/AUGUSTI.
 
 
Med vänlig hälsning,
Lennart Olsson, ordförande
 

Alla årsmötets handlingar har flyttats till arkivet.