Villaägarna i Strängnäsbygden

För dig som bor, eller vill bo, i småhus i Strängnäs kommun

Par arbetar i trädgården
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Villaägarna i Strängnäsbygden

 

Villaområde orebro 800 x 560.jpg

Vad händer i Strängnäs Kommun

Under den här rubriken informerar vi våra medlemmar om vad som händer i kommunen och det som särskilt berör villaägare.

Informationen gör inte anspråk på att vara fullständig. Kommunens dokumentationen ofta är mycket omfattande  och ibland svårläst, så vi kommer att ge en kort information om vad frågan  gäller och en länk till kommunens dokument, där var och en kan läsa.

Vi är ca 1500 medlemmar i föreningen Villaägarna i Strängnäsbygden. Det gör att vi kan vara en stark påtryckargrupp. Dock kan det vara svårt att alltid hitta en samlad  uppfattning.

 

 

 

Resume av medlemsmötet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kort sammanfattning av medlemsmötets diskussionspunkter.

 • Hur tänker kommunen avseende ansvar för infrastruktur kommun/samfällighet?
  Strängnäs kommun har av kostnadsskäl valt att i nybyggda villaområden i tätorten låta villaägarna stå för bland annat underhåll av lokalgator. Kommunalråden höll med om att det finns viss logik i att det borde vara lika för alla. Alla betalar lika mycket i kommunalskatt. Så är detta en skattepålaga för vissa? Inga klara besked gavs om hur det kommer att bli i framtiden. Minskar hög kommunalskatt + extra kostnader för kommunal infrastruktur Strängnäs attraktionskraft för inflyttande, var en av frågorna som ställdes?

 • Hur ser kommunen på förtätning av villaområden?
  Ingen stor fråga i kommunen. Det sker endast vid förändring av områdets karaktär, som förändring från villaområde till mer stadsbebyggelse med flerfamiljshus och höghus. Ett exempel på detta är Vattentornshöjden vid Strängnäs resecentrum.

 • Hur planerar kommunen inför klimathot, t ex förebyggande av översvämningar?
  Kommunen räknar inte med att Mälaren kommer att stiga mer än högst en meter. Nybyggnation sker i låglänt terräng. Oklart om dräneringen är dimensionerad för det ökade vattenflödet som kan förväntas. Verkade inte vara högprioriterat på kommunal nivå.

 • Hur är kommunens hållning avseende vindkraftverk?
  Kommunen skall i en kommande plan peka ut vilka områden som anses lämpliga, förra gången det var aktuellt med vindkraftverk i Strängnäs ”räddades ” området av en örn som bodde i aktuell terräng. Stort motstånd lokalt.

 • Bosätter sig folk som planerat? Om inte, hur hanterar kommunen då: barnomsorg, skola, service, vägar, avlopp, etc?
  Nej det gör de inte. Som exempel förväntade man sig inte så mycket barnfamiljer vid Läggesta. Kommunen jobbar med att komplettera behov av bland annat barnomsorg.

 • Vad är status om försäljningen av fjärrvärmeverket?
  Försäljningen fortsätter enligt plan. Den 3:e januari tar Solör Bioenergi Fjärrvärme AB över ansvaret för fjärrvärmeverksamheten.

  Eftersom kommunen är en stor kund och dessutom minoritetsägare förväntas man kunna hålla igen på priset.

 • Tosteröbron.
  Det pågår inget arbete i kommunen för att ersätta Tosteröbron med en annan bro.

 • Tågtrafiken lider idag av dålig punktlighet och bristande synkronisering med anslutningstrafik.
  Kommunalråden beklagade detta men det är ingen kommunal fråga, kommunerna runt Mälaren som ingår i Tåg i Mälardalen får dåligt gehör för sin synpunkter.

  Kommunen har genom sitt engagemang i Mälardalstrafik gjort och gör en omfattande satsning på tågtrafiken. När MTR tar över driften av tågen den 13:e december så skall det bli ökad turtäthet. I övrigt så får vi se.

Medlemsmöte

Möte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Villaägarna i Strängnäsbygdens digitala medlemsmöte

Tid: torsdag 28/10, kl 18:30 till ca 20:30

GÄSTER
- Kommunalrådet Jacob Högfeldt (m)
- Kommunalrådet Anders Härnbro (s)
- Förbundsjurist Lena Södersten (Villaägarnas Riksförbund)

DISKUSSIONSPUNKTER (men annat kan dyka upp spontant under kvällen)

 • Hur tänker kommunen avseende ansvar förinfrastruktur kommun/samfällighet?
 • Hur ser kommunen på förtätning av villaområden?
 • Hur planerar kommunen inför klimathot, t ex förebyggande av översvämningar?
 • Hur är kommunens hållning avseende vindkraftverk?
 • Bosätter sig folk som planerat? Om inte, hur hanterar kommunen då: barnomsorg, skola, service, vägar, avlopp, etc?
 • Vad är status om försäljningen av fjärrvärmeverket? (Kommunens största affär genom tiderna, och därför av indirekt intresse även för dem som inte har fjärrvärme.)

Välkommen!
/Styrelsen 

Medlemsevent

Flügger färg 

Fredag och lördag 15-16 oktober 2021

VIP-erbjudande 40% på Dekso 1 inomhusfärg
VIP-erbjudande 20% på Detales designsortiment

Gula Gallerian, Eskilstunavägen 34, Strängnäs

Fjärrvärmerörelsen Dokumentation om avyttringen av kommunens/SEVAB fjärrvärmekraftverk, sälja eller behålla? Se inbjudan nedan!
Föreslagen köpare Strängnäs kommunföretag AB har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att sälja 80 procent av fjärrvärmeverksamheten till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB
En sammanfattning från enkäten om avyttring av fjärrvärmerörelsen
 
Vi fick in 87 svar på enkäten, varav 30% var intresserade av ämnet. Tiden 17:00 var ett problem för 22% av de svarande. Endast ett fåtal hade problem med måndagen eller konferens-programmet Teams.
 
Två tredjedelar av de svarande lämnade en kommentar. Många saknade inbjudan till mötet. Inbjudan till alla möten som anordnas av Villaägarna i Strängnäsbygden skickas ut via E-post till din E-post adress, som finns i medlemsregistret. En tredjedel av våra medlemmar har inte angivit någon E-post adress och några av de som finns har säkert slutat att fungera. Dags att uppdatera. Du gör det genom att logga-in på https://www.villaagarna.se/ 
 
Vill också passa på att be om ursäkt för den sena inbjudan till mötet, men det var något som vi inte kunde påverka.
 
    Styrelsen

Inbjudan: Informationsmöte med öppna frågor om avyttringen av fjärrvärmerörelsen

Strängnäs kommun bjuder in Villaägarna i Strängnäsbygden till digitalt informationsmöte på måndagen den 28:e om status på ärendet om eventuell avyttring av fjärrvärmerörelsen. Passa på att ställa frågor till både politiker och framtida affärspartner!

Håll gärna koll på föreningens hemsida https://villaagarna.se/strangnas för eventuella ändringar och kompletteringar inför mötet.

/Styrelsen

 

Vi vill vid detta tillfälle delge er beslutsunderlaget och Strängnäs kommunföretag AB styrelses beslut och rekommendation i pågående process om avyttring av fjärrvärmerörelsen i Strängnäs kommun.

Beroende på vilket beslut som tas i Strängnäs kommunföretag ABs styrelse, kommer du kunna ställa dina frågor direkt till representanter från eventuellt framtida affärspartner, som deltar under mötet.

Varmt välkommen!

Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande

Tid: Måndag 28:e juni, klockan 17:00 till 18:00

Plats: Digitalt möte i Microsoft Teams.

 

Kraftvärmeverket i Strängnäs

Årsmötet 2021

Den 15:e april kl 18:30 till 20:30 höll Villaägarna i Strängnäsbygden sitt första digitala årsmöte (över Zoom). Den digitala premiären blev lyckad. Vi räknade till 23 deltagare.
 
Följande styrelse valdes för 2021:
Lennart Olsson, ordförande
Kenneth Ingemarsson, ledamot (ekonomiansvarig)
Jan Mimer, ledamot
Torgny Hofstedt, ledamot (webbansvarig)
Stefan Ceder, ledamot
Dan Selholt, ledamot
 
Före årsmötesförhandlingarna berättade kommunalrådet Jacob Högfeldt (m) om kommunens planer på eventuell avyttring av fjärrvärmeverket. 2021-06-22 tas beslut om man vill gå vidare i processen. Då blir dittills konfidentiella uppgifter om köpare, priser mm tillgängliga för allmänheten. Om kommunen lutar mot avyttring planeras kommunfullmäktiges slutliga beslut i frågan till 2021-08-30.
 
Det betyder att föreningen kommer att boka in kommunalrådet Jacob Högfeldt till nytt digitalt möte i början av augusti för att våra medlemmar ska ställa frågor och få svar innan kommunfullmäktige fattar sitt eventuella beslut den 30:e augusti. VI PLANERAR ATT SKICKA UT KALLELSE I MÅNADSSKIFTET JULI/AUGUSTI.
 
 
Med vänlig hälsning,
Lennart Olsson, ordförande
 

Alla årsmötets handlingar har flyttats till arkivet.