Hållsta Villaägare

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Hållsta

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Ordförande

Erik Andersson
Tel: 016-51 04 98
erik.andersson2@eskilstuna.se

Sekreterare

Anders Larsson
Tel: 016-211 69
s.anderslarsson@telia.com

Kassör

Bo Johansson
Tel: 016-210 07
anki-bosse@telia.com

Vice ordförande

Kjell Blomberg
Tel: 016-213 63

Webmaster

Clas Jansson
Tel: 016-210 00
clasjansson@hotmail.com

Suppleanter

Torbjörn Janeling
torbjorn.janeling@telia.com

Ulrika Gahnfelt
ulrika.gahnfelt@swipnet.se

Revisorer

Nils-Göran Öhrman
Sven Andersson

Valberedning

Gunnel Larsson sammankallande,