Flacksta Västra Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Flacksta.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Regelverk för släpkärra med skåp

 • Kontroll av kärran innan avfärd, upptäcks en skada, påpekar detta för butiken.
 • Vid återlämnandet säger du till om något är skadat eller något gott sönder. Glöm inte att veva upp stödhjulet innan avfärd.
 • Kabel mellan bil och släp.
 • Överlasta inte kärran.

Hantering av gods

 • Möbler och andra skrymmande och tunga föremål skall spännas fast.

Följande gods får inte köras i kärran

 • Matjord, dynga från ko, häst, svin, höns och övrigt.
 • Sand, grus, singel, sten eller betongprodukter.
 • Grenar, ris, ved och trädgårdsavfall.

Återlämning av kärran

 • Städa ur skåpet så det är rent och snyggt.
 • Lås kärran
 • Vid återlämnandet säger du till om det blivit någon skada eller något gott sönder.
 • Lämna utrustningen till butiken

Styrelsen