Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Flacksta Västra Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Flacksta.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Regelverk för släpkärra med skåp

 • Kontroll av kärran innan avfärd, upptäcks en skada, påpekar detta för butiken.
 • Vid återlämnandet säger du till om något är skadat eller något gott sönder. Glöm inte att veva upp stödhjulet innan avfärd.
 • Kabel mellan bil och släp.
 • Överlasta inte kärran.

Hantering av gods

 • Möbler och andra skrymmande och tunga föremål skall spännas fast.

Följande gods får inte köras i kärran

 • Matjord, dynga från ko, häst, svin, höns och övrigt.
 • Sand, grus, singel, sten eller betongprodukter.
 • Grenar, ris, ved och trädgårdsavfall.

Återlämning av kärran

 • Städa ur skåpet så det är rent och snyggt.
 • Lås kärran
 • Vid återlämnandet säger du till om det blivit någon skada eller något gott sönder.
 • Lämna utrustningen till butiken

Styrelsen