Region Öst

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar. I Region Öst ingår Gotland, Jönköping, Kalmar, Södermanland, och Östergötlands län.

Kontakt

Besök- och Postadress:
Lövstagatan 7
703 56 ÖREBRO

Tel: 010-750 01 00

E-post: region.ost@villaagarna.se
Internet: www.villaagarna.se/ost

Regionchef
Roger Lindahl
roger.lindahl@villaagarna.se
Tel: 010-750 02 25, 070-610 09 98

Föreningskonsulent
Lena Larje
lena.larje@villaagarna.se
Tel: 010-750 02 26

Föreningsservice
foreningsservice@villaagarna.se
Tel 010- 750 02 20