Region Öst

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar. I Region Öst ingår Gotland, Jönköping, Kalmar, Södermanland, och Östergötlands län.

Kontakt

Kontakt 

Föreningsservice
Tfn 010-750 02 20

e-post foreningsservice@villaagarna.se