Trädgården inför våren

Skapa din drömträdgård tillsammans med Blad i Norr.

Du som medlem har 10 % rabatt hos Blad i Norr.

En trädgårdsdesign fullt ut med fullständiga ritningar, växtförteckningar och kanske också planterings-och skötselbeskrivningar.

Prisuppgift lämnas alltid och arbetet startar när du har godkänt upplägg och pris. Bilkostnad/milersättning tillkommer och ev. parkeringsavgift.

Läs mer på www.bladinorr.se

Har du frågor?

Välkomen att kontakta regionkontoret för mer information om dina medlemsrabatter.

Åsa Fredriksson
Föreningskonsulent
E-post: asa.fredriksson@villaagarna.se
Telefon: 010-750 02 41

Eva Olsson
Regionchef
E-post: eva.olsson@villaagarna.se
Telefon: 010-750 02 36