Hög tid att mäta radon

Mellan perioden oktober - april är tidpunkten för att mäta radon. Funderar du om det finns radon i ert hus? Använd din rabatt som medlem och mät via Eurofins.

Eurofins tillhandahåller utrustning för mätning av radon. Laboratoriet är ackrediterat av Swedac och ger mycket säkra mätningar.

  • Radondosor för långtidsmätning med 2 dosor inklusive analys och slutrapport: 320 kr.
  • Radondosor för långtidsmätning med 3 dosor inklusive analys och slutrapport: 390 kr.

Kom ihåg att uppge ditt medlemsnummer.

Beställ dina radondosor här.

Eurofins kundtjänst: 010-490 84 80.

Vid frågor kontakta regionkontoret

Har du frågor om dina medlemsrabatter kan du ta kontakt med oss.

Åsa Fredriksson
Föreningskonsulent
E-post: asa.fredriksson@villaagarna.se
Telefon: 010-750 02 41

Eva Olsson
Regionchef
E-post: eva.olsson@villaagarna.se
Telefon: 010-750 02 36