Villaägarna i Umeåregionen

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar som vi har i Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs och Vindeln.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt -styrelse

Ordförande

Anders Nilsson
Mobil: 070-537 88 31
E-post: anders.paradiset@gmail.com

Sekreterare

Stig Rådeström
Mobil: 070-656 25 96
E-post stig.radestrom@gmail.com

Kassör

Valter Carlsson
Mobil: 070-626 09 00
E-mail carlsson.s.v@gmail.com

Revisorer

Åke Sandberg 
Ordförande
Telefon: 090-13 41 41
Mobil: 070- 625 64 41
E-post: ake590@spray.se

Georg Fors 
Ersättare
Telefon: 090-19 29 80
Mobil: 070-341 63 24

Ledamöter

Thore Lindström
Mobil: 070-297 88 03 
E-post: thoreume@gmail.com

Jan Nilsäter
Mobil: 070-823 45 72

Berit Djärv
Mobil: 070-292 01 07
E-post: bevalisa@outlook.com

Christer Johansson
E-post:  christer.johansson@byggforetagen.se


Valberedning

Karl-Göran Isaksson
Sammankallande
Telefon: 090- 13 41 93  
E-post: kgi@tallbacken.info

Irja Holmgren
Mobil: 070-382 50 60