Människor lägger händer över händer
Människor lägger händer över händer

Årsmötet kommer att äga rum den 11 november kl. 18.30 i Tre Logers lokal på Nordlandergatan 5 i Skellefteå.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om antalet deltagare och därför ber vi dig som vill komma till årsmötet att skicka din anmälan till villaagarna.skelleftea@gmail.com. Detta eftersom vi värnar om våra medlemmars säkerhet och för att minska risken för spridning i samhället.

Inga externa föreläsare kommer att vara med på årsmötet och vi kommer inte att bjuda på något att dricka/äta denna gång, allt enligt de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten satt.

Om du inte känner sig helt frisk eller om du tillhör någon av de riskgrupper som vi ska vara extra rädd om ber vi dig vänligen att avstå.

Obs! Valberedningens förslag till ledamöter är klart och protokollet från årsmötet kommer att läggas ut här på vår hemsida.

Var rädd om er!

Hälsningar,

Styrelsen - Villaägarna i Skellefteå