Människor lägger händer över händer
Människor lägger händer över händer

Vi kallar till Årsmöte Tisdag 24 Augusti Kl. 18.00

Föranmälan för medverkan på mötet görs till

Ordförande mobil: 076-8257241 eller mejl: stalnacke.lars@hotmail.se

Lokal bokas efter antal deltagare, Detta p.g.a Covid 19

Välkomna!

Styrelsen Villaägarna