Oninemöte på bärbar dator hemma
Oninemöte på bärbar dator hemma

Villaägarna i Gällivare kommun kallar till årsmöte:

PRO-lokalen i Malmberget 
Onsdagen den 31 mars klockan 18.00

Till årsmötet har styrelsen beslutat att ta in max åtta fysiska medlemmar i årsmöteslokalen på grund av Covid-19. Lokalen har den kapaciteten. (Styrelsen är inte inräknad). Dessa ska anmäla sitt intresse senast dagen innan årsmötet, först till kvarn. (senast 30/3)

Anmälan görs till: minette@zedig.se


Vill du vara med digitalt den 31 mars, så loggar du in på nedanstående länk:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0a4d311a34a84e6383beb5a126416978%40thread.tacv2/1614082754599?context=%7b%22Tid%22%3a%221d0abbf6-bd65-462f-a309-1564bfa9a79b%22%2c%22Oid%22%3a%222f6b82f1-34ac-4710-a3fa-5b2aab438da6%22%7d


Motioner ska vara inkomna senast den 17/3 i skrift.
Mejl: Minette@zedig.se

Inbjudan till årsmöte för Villaägarna i Gällivare.pdf

Alla är välkomna.

/Styrelsen för Villaägarna i Gällivare kommun