Hej,

 

Luleå energi kommer att komma med en ny prismodell för villor

 

I och med situationen med Covid-19 har de fått anpassa sig och därför gjort lite förändringar i tidplanen. I kommande dagar kommer de gå ut med information i form av en folder (bifogat) till samtliga villakunder. Tidplanen ser ut som följande:

 

Februari 8-12

Direktutskick (folder) samtliga villakunder.

Övergripande info om att prismodellen kommer att införas med hänvisning till hemsidan.

Maj

Direktutskick till samtliga villakunder.

Efter att effekterna är uppmätta sker presentation av prisexempel

Maj/Juni

Infoträff utomhus/webinar

Öppna upp för frågor kring den nya modellen.

Juni

Tidningen Vår Energi

Varför? Vad innebär den? Vad kan jag göra själv? Hur är jag en del av systemet?

1 September

Ny prismodell införs

 

Oktober

Påminnelse i samband med första fakturan.

 

 

Hör av er om ni har några ytterligare frågor eller funderingar angående detta.

Hoppas allt är bra med er!

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Villaägarna Hertsön eller

 

Elin Vikman | Distributionsingenjör
Avdelning Distribution Värme & Kyla
Telefon 0920-26 44 76
elin.vikman@luleaenergi.se

Luleå Energi AB, Energigränden 1
Box 50100, 973 23 Luleå
Telefon Kundservice 0920-26 44 00
www.luleaenergi.se